Historia w kamieniach

W dużym formacie - na planszach w sali konferencyjnej ratusza, w małym - na kartach świeżo wydanej książki "Na Targówku kamienie mówią..." można zobaczyć, jak na terenie tej dzielnicy upamiętniona została historia XX wieku. Obok fotografii tablic i miejsc pamięci umieszczono opisy, przypominające wydarzenia i bohaterów tamtych lat. Materiały zgrupowano w 4 rozdziałach: W hołdzie walczącym; Ofiary terroru niemieckiego; Ślady Powstania Warszawskiego; Cmentarz Bródnowski. W końcowej części książki znalazło się kilka fotografii niemieckich zdjęć lotniczych z końca 1944 roku.

"Zdjęcia trafiły tu ze Stanów Zjednoczonych - powiedział Zygmunt Walkowski 13 października na spotkaniu, promującym książkę. - W Archiwum College Park jest kilka ton zdjęć lotniczych z terenu Polski". Raczej intuicja niż wiedza sprawiła, że przed 9 laty kustosz Zygmunt Walkowski podjął starania o pozyskanie dla Polski tych świadectw historii. Podczas prezentacji multimedialnej w ratuszu zaprezentował kilkadziesiąt zdjęć z różnych miejsc stolicy, wykonanych przez niemieckich lotników.

Książka wydana została dzięki staraniom środowiska żołnierzy VI Obwodu Armii Krajowej i Urzędu Dzielnicy Targówek. "Pamięć o bohaterach nie zaginie" - taką nadzieję we wstępie do publikacji i na spotkaniu promocyjnym wyraziła Zofia Spiczyńska, przewodnicząca Komisji Miejsc Pamięci AK na Pradze, autorka rejestru miejsc pamięci, pozostających pod opieką Urzędu Targówka.

"Władzom dzielnicy zależy, by świadomość tego, co się tu zdarzyło, trafiła do najmłodszych. To buduje także związek z dużą Ojczyzną" powiedział burmistrz Grzegorz Zawistowski, witając uczestników spotkania. Oprócz kombatantów zaproszono grupy uczniów ze szkół Targówka.

Również kombatanci uważają, że wydawnictwo "Na Targówku kamienie mówią..." ma duże znaczenie edukacyjne i powinno dotrzeć do szkół oraz organizacji młodzieżowych. Jeśli organizacje harcerskie wezmą pod opiekę miejsca pamięci - książka wypełni swoją misję.

Książka "Na Targówku kamienie mówią..." dostępna jest bezpłatnie w Urzędzie Dzielnicy, wystawa w sali konferencyjnej czynna jest w godzinach pracy urzędu przy ul. Kondratowicza 20.


K.
4031