Co słychać w Polskim Związku Ornitologicznym

We wtorek w ubiegłym tygodniu na zaproszenie zarządu uczestniczyłam w zebraniu członków Polskiego Związku Ornitologicznego, który mieści się przy ul. Lipskiej 40 na Saskiej Kępie w Warszawie. Gdy weszłam do pomieszczeń zajmowanych przez związek, nie kryłam rozczarowania, że nie zastałam ani jednej klatki z ptakami, nie usłyszałam świergotu ptaków. Za to sale są czyste, świeżo po remoncie i bardzo przytulne.

Nie hodujemy ptaków w tych pomieszczeniach, nie mamy tu odpowiednich warunków, jest tu zimno, nie mamy pieniędzy na ogrzewanie – wyjaśniła prezes związku Ewa Ostałowska. Ze skromnych środków, jakie związek posiada i dzięki wkładowi pracy osób zrzeszonych i ludzi dobrej woli udało się nam w tym roku odremontować lokal i skromnie wyposażyć w niezbędny sprzęt. Specjalne podziękowanie składamy przy tej okazji dwojgu młodym ludziom, którzy poświęcili 3 tygodnie wakacji na prace remontowe w naszej siedzibie, a którzy do związku nie należą.

Na jakich zasadach działa związek?

Polski Związek Ornitologiczny już od 57 lat zrzesza wielbicieli ptactwa; są to zarówno długoletni hodowcy, jak i nieprofesjonalni pasjonaci. Działanie związku opiera się na pracy społecznej jego członków, którzy dokładają wszelkich starań, aby propagować hodowlę ptaków, których liczba katastrofalnie zmniejsza się ze względu na postępującą degradację środowiska naturalnego. Nasze koleżanki i koledzy posiadają w swoich zamkniętych hodowlach rzadkie gatunki ptaków ozdobnych, przez co przyczyniają się do ratowania zagrożonych gatunków. Nasz związek należy do Polskiej Federacji Ornitologicznej, która jest członkiem Światowej Konfederacji Ornitologicznej i jest w gronie 39 państw członkowskich, z którymi ściśle współpracujemy w celu ochrony ptaków w ich naturalnym środowisku oraz propagujemy idee ratowania rzadkich gatunków.

Jak często spotykacie się Państwo w siedzibie związku?

Na Lipskiej 40 spotykamy się w każdy wtorek w godz. 17.00-20.00. Kilka razy w roku organizujemy imprezy społeczne m.in. na terenie Hali EXPO, w Pałacu Kultury i Nauki, w szkołach i innych obiektach. Zapraszamy do nas wszystkich miłośników ptaków i hodowców, aby wymieniać doświadczenia i służyć swoją wiedzą, radą i pomocą. Członkowie związku uczestniczą w wystawach i targach ptaków w Holandii, Czechach, Słowacji i Niemczech, aby mieć na bieżąco informacje z dziedziny ornitologii i hodowli ptaków. W tym roku będą uczestniczyć w największej europejskiej wystawie we Włoszech w dniach 21 – 24 listopada, na którą organizujemy wyjazd. Są jeszcze wolne miejsca; zapraszamy chętnych do udziału w tej wycieczce. Zgłoszenia są przyjmowane we wtorki w godz. 17.00-20.00 tel. 022 616 35 02 lub codziennie u prezesa związku tel. 0604 419 066.

W sklepie zoologicznym, w którym zaopatruję się w karmy dla moich zwierząt widziałam plakat dotyczący wystawy ptaków. Kiedy odbędzie się ta impreza?

W dniach 25-26 października PZO organizuje Wystawę Kanarków i Ptaków Ozdobnych przy ul. Krakowskie Przedmieście 41 (w siedzibie Cechu).W tym roku zapowiada się bardzo ciekawa impreza, udział w niej zgłosiło bardzo dużo hodowców, więcej niż w roku ubiegłym. Bardzo nas to cieszy.

Chyba dobrze byłoby gdyby na taką imprezę byli zapraszani nie tylko hodowcy, ale i producenci np. karm oraz innych produktów niezbędnych do hodowli ptaków?

Tak. Zaprosiliśmy do współpracy wielu producentów i dostawców oraz sklepy i hurtownie zoologiczne. Zapewniamy im powierzchnię na stoiska handlowe oraz reklamę. Mam nadzieję, że przyniesie to obopólne korzyści.


Za rozmowę dziękuje
Bogumiła Szydłowska

5612