Oddział Dzienny

Wojewódzki Szpital Bródnowski przy ul. Kondratowicza 20 jest jedną ze stołecznych placówek, w których pomoc mogą uzyskać ludzie uzależnieni od alkoholu.

Niektórzy, po dłuższym piciu, trafiają na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Jeśli psychiatra zdiagnozuje taką potrzebę, zostają skierowani na Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, potocznie zwanym detoksem. Izolacja od alkoholu, kroplówki, czas na refleksję - pozwalają na zaleczenie zespołu alkoholowego. Podczas rozmów z terapeutą i wykładów pacjenci (niektórzy – po raz pierwszy) dowiadują się o chorobie alkoholowej, jej objawach fizycznych i psychicznych; mogą uświadomić sobie, że to jest również ich problem. Mają okazję do refleksji nad sobą i swoim życiem. Pobyt na tym oddziale trwa ok. 10 dni. Na końcu odbywa się rozmowa z terapeutą. Na dłużej zostaje pacjent, u którego lekarz stwierdzi zaburzenia, np. zwidy, psychozy.

Od marca br. pacjenci mają możliwość podjęcia leczenia w nowo otwartym Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień od Alkoholu, w budynku G na niskim parterze. Zaczyna się od rozmowy z psychologiem i lekarzem psychiatrą. Na tej podstawie pacjent zostaje zakwalifikowany do leczenia na Oddziale Dziennym lub otrzymuje ofertę pomocy w innych placówkach.

Osoby zakwalifikowane, uczestniczą w zajęciach od godz. 9 do 14; potem wspólnie spożywają obiad (bezpłatnie); otrzymują zadanie do wykonania i wracają do domów. Podczas zajęć uczą się, jak radzić sobie z chorobą alkoholową, zachować abstynencję. Poznają nowy sposób na życie. Na zakończenie każdy odbywa rozmowę z psychologiem, wspólnie z którym podejmuje decyzję o dalszym leczeniu. W gronie pacjentów ukształtował się obyczaj pożegnalnych spotkań, ze wspólnym spożywaniem ciasta.

Oddział Dzienny prowadzi również terapię dla osób z "podwójną diagnozą" – czyli diagnozą nadużywania lub uzależnienia od alkoholu oraz zaburzeń psychicznych. Terapia zakłada zintegrowane podejście w leczeniu obu zaburzeń równocześnie. Obejmuje farmakoterapię, terapię grupową, oddziaływanie psychoedukacyjne oraz warsztaty rehabilitacyjne i rozwojowe, treningi radzenia z objawami choroby. Zajęcia prowadzone są w grupie terapeutycznej; na każdym etapie terapii w oddziale pacjenci uczestniczą również w indywidualnych konsultacjach z psychologiem i lekarzem psychiatrą. Oddziałem Dziennym kieruje mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji Katarzyna Dolińska.

Codziennie od godz.8.15 odbywają się konsultacje dla osób z podwójną diagnozą; we wtorki od godz. 10 - dla osób uzależnionych od alkoholu. Każdy może porozmawiać o swoim problemie lub przyprowadzić osobę, która wymaga zdiagnozowania.

Informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerem 022 326 59 40. Obserwując ludzi, którzy tu przychodzą, a potem wychodzą po terapii, widzę w nich pozytywne zmiany. To jest dobry sposób, by sobie pomóc. Terapia daje szansę na zaleczenie choroby alkoholowej i na lepsze życie – zapewnia instruktor terapii uzależnień Wojciech Kuśmierczyk.


K.
4848