Kolejarski dar życia

30 lat temu powstał na Pradze Kolejarski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. Zofii Szlenkierówny. Jego założycielką była pielęgniarka Zofia Wawerska. W marcu 1984 roku, po jej rezygnacji, wybrano nowy zarząd klubu. Prezesem został Jan Baczewski, który tę funkcję pełni do dziś. W skład zarządu wchodzą także: Wojciech Zdunek i Mirosław Artecki - wiceprezesi; Krzysztof Waćkowski - sekretarz; Leszek Gruszczyński - skarbnik; Wacław Dzięcioł i Maciej Bogdan - członkowie; komisja rewizyjna: Marek Kwiek - przewodniczący, Anna Jaworska i Piotr Waćkowski.

Od początku istnienia klubu zarejestrowanych było 737 członków, w tym 41 kobiet. Teraz jest 140 osób, w tym 15 kobiet. Dotychczas członkowie klubu oddali 4629 litrów krwi. Za zasługi w dziedzinie krwiodawstwa klub i jego członkowie otrzymali wiele odznaczeń państwowych, tytułów "Zasłużony dla zdrowia narodu", Krzyży Zasługi oraz medali i odznaczeń Polskiego Czerwonego Krzyża.

21 - 22 listopada to Dni Honorowego Krwiodawstwa. Dzień później Klub HDK PCK przy Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie obchodził jubileusz 30-lecia. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Katedrze św. Floriana. Następnie poczty sztandarowe i delegacje 15 klubów krwiodawców z całej Polski przeszły do gmachu PKP PLK przy ul. Targowej. W sali konferencyjnej krwiodawcy spotkali się z przedstawicielami władz PCK: Mazowieckiego Zarządu Okręgowego i Praskiego Zarządu Rejonowego oraz krajowym duszpasterzem krwiodawców ks. płk. Zenonem Surmą, prezesem zarządu PKP PLK Krzysztofem Celińskim i dyrektorem logistyki Moniką Ruskowiak. Podczas spotkania uhonorowano wielu zasłużonych krwiodawców. Nadane przez ministra zdrowia Honorowe Odznaczenia "Zasłużony dla zdrowia narodu" otrzymali: Mirosław Artecki, Jan Baczewski, Maciej Bogdan i Adam Puczyński. Zarząd Główny PCK odznaczył "Kryształowym Sercem" Krzysztofa Waćkowskiego. 12 członkom kolejarskiego klubu wręczono Odznaki Honorowe PCK I, II i III stopnia. 13 osób otrzymało odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi", 25 - medale 50-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Za współpracę i współdziałanie zarząd Kolejarskiego Klubu PCK HDK uhonorował pamiątkowymi tabliczkami 14 osób, m.in.: Jerzego Czubaka - honorowego prezesa MZO PCK, Leszka Mizielińskiego - p.o. prezesa MZO PCK, Krzysztofa Celińskiego i Monikę Ruskowiak. Medalem30-lecia klubu odznaczone zostały 22 kluby i 72 osoby, m.in.: Jan Kisiel, Waldemar Ostrowski i Irena Wielebska z Praskiego Zarządu Rejonowego PCK.

Przedstawiciele zaproszonych klubów HDK PCK, m.in. z Polic, Torunia, Piaseczna,kopalń Oświęcim, Bełchatów i "Halemba", wyrażali uznanie dla osiągnięć Jubilata. Prezesowi Janowi Baczewskiemu wręczyli pamiątkowe upominki, dyplomy, puchary; sztandar klubu ozdobili nowymi znaczkami.

Krwiodawcom z kolejarskiego klubu pod przewodnictwem Jana Baczewskiego oraz wszystkim wyróżnionym serdecznie pogratulował Leszek Mizieliński. Wyraził szacunek dla rekordzistów, którzy oddali po 50 - 60, a nawet 100 - 120 l krwi. Mimo postępów medycyny, krew jest niezbędna jako dar ratujący życie. Oprócz ilości - ważne jest pozyskiwanie nowych dawców.

W kolejarskim klubie są rodzinne klany krwiodawców: Anna i Bartłomiej Gładysz, Stanisława i Jan Baczewscy, Leszek i Konrad Gruszczyńscy, Marek i Rafał Kwiek oraz Marek Paśnik - ojciec i synowie: Krzysztof i Konrad. Ta rodzinna trójka otrzymała od zarządu klubu teczkę do zapisywania swych darów i symboliczną kroplę krwi. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów klubowi i prezesowi wyraził Krzysztof Celiński "Jesteście powodem do satysfakcji. Wasze dokonania to jedna z dziedzin, którą będziemy wspierać" - zadeklarował prezes PKP PLK.


K.
Fot. Waldemar Anuszewski

5544