Mostowe dylematy

Spotkanie z mieszkańcami na temat budowy Mostu Północnego odbyło się w białołęckim ratuszu 7 stycznia, z inicjatywy Wojciecha Tumasza, radnego PO. Mieszkańcy liczyli, że na spotkaniu pojawi się przedstawiciel Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, które to ma w swej gestii budowę mostu. Liczyli, że zapytają o harmonogram prac i o spodziewane utrudnienia - ograniczenia w ruchu na Modlińskiej i Myśliborskiej. Pragnęli również, by rozwiano ich wątpliwości, dotyczące dotrzymania terminu rozpoczęcia prac, w kontekście zbliżającego się okresu lęgowego ptaków.

Zaproszona na spotkanie przez Wojciecha Tumasza Anna Piotrowska, dyrektor ZMID, wystosowała pismo, w którym tłumaczyła, że jej nieobecność w Białołęce jest spowodowana właśnie trwającym postępowaniem przetargowym dotyczącym trasy Mostu Północnego. Do pisma dołączony był harmonogram dyrektywny budowy i informacja, że w tym momencie ZMID nie może jeszcze określić skali potencjalnych utrudnień w ruchu na Modlińskiej i Myśliborskiej związanych z budową mostu. Anna Piotrowska zapewniła w piśmie, że prace przy wycince drzew już trwają i zostaną zakończone przed rozpoczęciem okresu lęgowego ptaków. Wszystkie te informacje przekazał mieszkańcom Wojciech Tumasz, prezentując również harmonogram budowy przyjęty jako optymalny przez projektantów trasy mostu, firmę Schuessler - Plan. Ów harmonogram przewiduje realizację inwestycji w ciągu 32 miesięcy, począwszy od marca 2009. Zakończenie jest przewidywane w listopadzie 2011. Szczegóły utrudnień przy budowie trasy Mostu Północnego, zakres i terminy ich występowania będą znane dopiero po wyłonieniu wykonawcy.

Mieszkańcy pragnęli również zapoznać się z planami trasy mostu. Wojciech Tumasz prezentował je, korzystając z materiałów udostępnionych na stronie www.radny.com.pl . W trakcie pokazu pojawiły się pytania dotyczące konkretnych rozwiązań na kolizyjnym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną przy ulicy Myśliborskiej, które to będzie się spotykać z linią tramwajową. Mieszkańcy przewidują, że w przyszłości mogą się tu pojawić gigantyczne korki, kiedy to samochody będą się zatrzymywały na światłach. Wojciech Tumasz tłumaczył, że przy dwóch pasach ruchu, gdy pojazdy nie będą musiały ustępować pierwszeństwa samochodom jadącym po rondzie Obrazkowa, nie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia zatorów. Samochody będą zatrzymywane cyklicznie, aby przepuścić tramwaje. Wyliczona teoretycznie przepustowość tego skrzyżowania dla samochodów jest wyższa niż prognozowany na nim ruch pojazdów w 2030.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy interesowali się również planowanym remontem mostu nad Kanałem Żerańskim i pytali, czy rzeczywiście jest konieczne, by ów remont odbywał się równolegle z budową Mostu Północnego. Wojciech Tumasz zgodził się z zebranymi, że lepiej byłoby poczekać do zakończenia budowy mostu, ale stan wiaduktu nad Kanałem Żerańskim jest na tyle dramatyczny, że w każdej chwili grozi to katastrofą budowlaną i przypomniał, że ta modernizacja znajduje się na liście priorytetów od 2003 roku, zaś dokumentacja na wykonanie remontu została opracowana w 2007. Zwlekanie może spowodować, że wszelkie decyzje administracyjne i pozwolenia stracą ważność i całą procedurę trzeba będzie powtarzać. Znany jest już wykonawca przebudowy mostu i wiaduktu nad torami EC Żerań. Za 2-3 miesiące będą znane projekty tymczasowej organizacji ruchu. Wówczas w urzędzie dzielnicy będzie się można z tymi dokumentami zapoznać. Mieszkańcy chcieli także dowiedzieć się o sprawy związane z tramwajem na Tarchominie i Nowodworach - wzdłuż Światowida do Winnicy - jednak temat wykraczał poza kwestie związane trasą Mostu Północnego i jako taki nie był dyskutowany.


(egu)
5516