Na krańcach baśni

Ubiegłoroczne Międzyszkolne Dni Kultury w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. płk. L. Lisa-Kuli odbywały się pod hasłem Roku Herbertowskiego. W tym roku były to "Spotkania na krańcach baśni" Dzięki rozszerzeniu formuły o wątki fantastyczne, baśniowe, do udziału w konkursach i warsztatach można było zaprosić także uczniów szkół podstawowych.

W dniach 17 - 18 lutego zorganizowano 10 konkursów, sesję naukową poświęconą twórcom literatury fantasy, warsztaty teatralne, literackie, plastyczne i filmowe oraz wykład pracownika naukowego Wydziału Polonistyki UW.

"Najbardziej cieszy mnie fakt, że w naszym projekcie Międzyszkolnych Dni Kultury bierze udział coraz więcej placówek poza naszej dzielnicy - mówi Dorota Gołaszewska, autorka i realizatorka projektu. - Pewnie przyciągają je warsztaty tematyczne. W tym roku najbardziej popularne były warsztaty teatralne. Jako polonistkę ucieszyło mnie to, że na konkurs literacki (wiersze i opowiadania fantasy) wpłynęło 105 prac. Świadczy to, że tematyka trafiła do młodego odbiorcy."

W przedsięwzięciu wzięło udział 13 placówek: Szkoły Podstawowe nr: 84, 114 i 277; Gimnazja nr: 141, 142, 143, 144, 145 oraz Licea Ogólnokształcące: im. Adama Mickiewicza, im. ks. Woźniaka, im. Piotra Wysockiego, im. Stefana Czarnieckiego oraz gospodarza imprezy, XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. W 10 konkursach uczestniczyło ok. 300 uczniów, w warsztatach tematycznych - ok. 150 osób.

Warsztaty literackie poprowadził dr Tomasz Wroczyński z Wydziału Polonistyki UW, warsztaty teatralne Monika Sadkowska i Zbigniew Kowalski; warsztaty filmowe Kinga Lewińska - reżyser, plastyczne - Bogusława Ołowska.

Głównym jurorem w konkursach: recytatorskim, wokalnym i teatralnym był Robert Kowalski, aktor Teatru "Rampa"; w konkursach plastycznych Bogusława Ołowska, artystka plastyk; w konkursie na prezentację multimedialną Marta Chodorska i Henryk Domański. Jurorkami w konkursach literackich były polonistki: Zuzanna Pęksa, Krystyna Dziasek i Beata Doroś-Woźniak oraz nauczyciele-przedstawiciele szkół uczestniczących w imprezie.

W każdym konkursie przyznano nagrody I - II - III w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjów oraz licealnej. Było także 19 wyróżnień. Nagrody ufundował burmistrz Dzielnicy Targówek.

Werdykty jury ogłoszone zostały 19 lutego, podczas uroczystej gali w Domu Kultury "Świt". Wraz z burmistrzem Grzegorzem Zawistowskim nagrody wręczali: dyrektor xiii LO Jolanta Sieradz-Starodąb i przewodniczący jury Robert Kowalski.

Laureatami I nagród konkursu recytatorskiego zostali: Krzysztof Zięcina z Gimnazjum nr 143 i Mateusz Maranowski z XIII LO; konkursu wokalnego: Magdalena Orzechowska z Gimnazjum nr 145 i Ewelina Wojtkowska z XIII LO. W konkursie teatralnym najlepsza okazała się grupa "Esperanca" z Gimnazjum nr 143, w konkursie plastycznym "Leśmianowskie zaświaty" Magdalena Pierzynowska z XIII LO. Konkurs literacki obejmował 3 kategorie: wiersz (zwycięzcy to Klaudia Miller z Gimnazjum nr 143 i Aleksandra Reyman z XIII LO), opowiadania fantasy (Adrianna Wielgopolan z SP im. Cierniaka i Aleksandra Skibińska z XIII LO) oraz komiks (Aleksandra Malinowska z SP nr 84). Konkurs plastyczno-literacki wygrali: Marcin Ołdakowski z Gimnazjum nr 143 i Paulina Peryt z XIII LO. W konkursie na rzeźbę lub instalację jury najwyżej oceniło pracę zbiorową uczniów Gimnazjum nr 144 oraz pracę Magdaleny Pierzynowskiej z XIII LO. Dodatkowa nagroda Grand Prix w konkursach plastycznych przypadła Paulinie Peryt z XIII LO.

Podczas uroczystości pokazany został reportaż z Międzyszkolnych Dni Kultury, którego autorem był absolwent XIII LO Wiktor Bukała. Grupa teatralna, prowadzona przez Dorotę Gołaszewską, zaprezentowała spektakl "Mistrz i Małgorzata" według Michaiła Bułhakowa, wcześniej nagrodzony na konkursie teatralnym i pokazywany w Teatrze "Rampa". Z tym spektaklem grupa wystąpi w "Rampie" ponownie. O terminie poinformujemy na naszych łamach.

K.
5848