Aby pomóc, potrzebują wsparcia

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 50 tysięcy organizacji non-profit. Działają one na rzecz dobra publicznego oraz osób prywatnych. To właśnie dzięki takim organizacjom wiele potrzebujących osób może uzyskać niezbędną pomoc, całkowicie za darmo. One same jednak również borykają się z wieloma problemami i potrzebują wsparcia.

Organizacje pożytku publicznego działają w prawie każdej dziedzinie naszego życia. Przeważnie kojarzą się one z podmiotami zaangażowanymi w pomoc ubogim, chorym czy niepełnosprawnym. Jednak tak naprawdę najwięcej organizacji pozarządowych działa w obszarze sportu, turystyki, rekreacji i hobby, co stanowi około 40%. Inne obszary działań to: kultura i sztuka (około 12%), edukacja i wychowanie (około 10%), usługi socjalne i pomoc społeczna (około 9%), oraz ochrona zdrowia (około 8%).

Organizacje pozarządowe całą swą działalność podporządkowują wspieraniu innych. Jednak one same również niezwykle często potrzebują pomocy, szczególnie finansowej. Ich głównym źródłem finansowania są składki członkowskie, fundusze samorządowe i rządowe, darowizny od osób fizycznych oraz instytucji i firm. Dodatkowe pieniądze mogą uzyskać z projektów, działalności gospodarczej oraz sponsoringu. Jest to niestety kropla w morzu potrzeb. Roczne dochody wielu organizacji bardzo często nie przekraczają 10 tysięcy złotych, natomiast co 10. organizacja nie ma żadnych przychodów. Organizacje non-profit można wesprzeć nie tylko finansowo, ale również biorąc udział w kampanii społecznej "Daj rzeczom drugie życie". Wystarczy za pośrednictwem serwisu www.daryrzeczowe.pl przekazać im sprawne, używane przedmioty wielkogabarytowe i sprzęt komputerowy. W województwie mazowieckim większą ilość sprzętu można oddać bezpośrednio do założyciela serwisu - Banku Drugiej Ręki. Z takiej możliwości skorzystało już wiele przedsiębiorstw, m.in. MARS Polska, Microsoft, Dr Irena Eris. Taka pomoc na pewno poprawi trudną sytuację finansową wielu organizacji, umożliwiając im dalszą działalność społeczną.


Bank Drugiej Ręki

Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Księcia Ziemowita 51a, 03-885 Warszawa

tel. 022 678-86-70, fax: 022 433-51-22

dgoluch@bdr.org.pl ; www.daryrzeczowe.pl

Kredyt Bank 69 1500 1777 1217 7007 2476 0000

Przekaz nam 1% swojego podatku

nr konta: 69 1500 1777 1217 7007 2476 0000


Joanna Kiwilszo
4293