Krew i pomoc

Niedawno 30-lecie obchodził Klub Honorowego Krwiodawstwa przy Centrali Polskie Koleje Państwowe PLK. W tym roku przypada 90-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża i 50-lecie Honorowego Krwiodawstwa. Na jubileuszowe fety członkowie tych organizacji zapracowują codzienną działalnością, zgodną ze statutem.

Jedyny w Warszawie Oddział Rejonowy PCK Praga Północ obejmuje terytorium Pragi Północ, Pragi Południe, Targówka, Białołęki, Rembertowa, Wawra, Wesołej i Wołomina. Działa tu: 5 Klubów HDK, mających 140 członków, Koło HDK przy Technikum Przemysłu Spożywczego na ul. Komorskiej (27 członków). Honorowi dawcy podarowali bezimiennym biorcom 612 l tego bezcennego leku. W szkołach działają 3 Koła "Wiewiórka" oraz 7 Klubów PCK. Wynikiem współpracy ze Strażą Pożarną jest akcja "Gorąca krew". Wieloletnią tradycję ma współzawodnictwo szkół licealnych rejonu w udzielaniu pierwszej pomocy. W rejonowym etapie, który odbył się 4 kwietnia, najlepsze okazały się drużyny: XIX LO im. Mickiewicza, Zespół Szkół Chemicznych nr 21, XXXV LO im. Prusa.

W Zarządzie Rejonowym PCK przy ul. Szymanowskiego 7 zarejestrowanych jest 3500 podopiecznych. W 2008 roku udzielono im pomocy na kwotę 224 479 zł, w postaci żywności, leków, szczepionek przeciw grypie, środków czystości, środków opatrunkowych, odzieży nowej i używanej. Zarząd rejonowy pomagał ludziom w sytuacjach kryzysowych, na przykład pogorzelcom z ul. Brzeskiej, Targowej i Otwocka. Opiekuje się świetlicą dziecięcą im. Tadeusza Lisieckiego "Dziadka" oraz Klubem Osiedlowym "Razem" przy ul. Szanajcy. W różnych akcjach pomagało stu wolontariuszy.

Zarząd rejonowy również działa na zasadzie wolontariatu. Od 12 lat prezesem jest Jan Kisiel, od 8 - wiceprezesem - Waldemar Ostrowski. W skład zarządu wchodzą jeszcze 3 osoby; 3-osobowej Komisji Rewizyjnej przewodniczy Jadwiga Wójcik.

Zapytany o motywację działania w PCK, Jan Kisiel odpowiada: "Chciałem pomóc ludziom. Oparłem się na pracy radnych Pragi Północ. Dzięki nim mogliśmy się przenieść do odnowionego pomieszczenia przy ul. Szymanowskiego. Od młodości jestem związany z Pragą. Mieszkałem na ul. Namysłowskiej. Jestem absolwentem Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Namysłowskiej. Byłem dyrektorem tej placówki, a także dyrektorem Polonii Zagranicznej i UNESCO. Praca w PCK wciągnęła mnie. Cieszą radosne oczy ludzi, którym się pomogło."

Z okazji 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa Mazowiecki zarząd Okręgowy PCK uhonorował Jana Kisiela odznaczeniem "Rubinowa Kropla Krwi". Za działania, zgodne z ideami PCK oraz za współpracę z Zarządem Rejonowym PCK Praga Północ wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski nadał Honorową Odznakę PCK: Jolancie Koczorowskiej - burmistrz Pragi Północ oraz Alinie Chraboł-Sura - dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ.

Alina Chraboł-Sura kieruje tą placówką od 10 lat. Oprócz pracy z pacjentami kładzie wielki nacisk na promowanie zdrowego stylu życia. Wspólnie ze szkołami i przedszkolami realizuje takie programy, jak: "Zdrowy uczeń", "Zdrowy przedszkolak", "Zdrowa mama i ja" (dla kobiet w ciąży), "Dobry rodzic - dobry start". Na festynach promuje honorowe krwiodawstwo. SZP ZLO jako pierwszy w Polsce uzyskał europejski certyfikat ISO oraz Polskie Godło Promocyjne "Teraz Polska". 4 kwietnia w 51 miastach Polski odbywały się imprezy, promujące krwiodawstwo i rozpoczęcie sezonu motocyklowego "Motocykliści dzieciom".

Mazowiecki Zarząd Okręgowy PCK w Warszawie zaprosił nas na festyn do Parku Bródnowskiego. Na obrzeżu zagościło kilkadziesiąt markowych motocykli, m.in. yamahy, harleye. Pod namiotem PCK można było wziąć udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy, otrzymać gadżety i materiały informacyjne o krwiodawstwie i promocji zdrowia. Na wielkiej estradzie występowały zespoły artystyczne zawodowe (m.in. Skóra Świata, Cohena, Kuśka Brothers, Oddział Zamknięty) i dziecięce (m.in. "Spotkania z teatrem" przy Ogrodzie Jordanowskim nr 8). Przed estradą odbywały się pokazy zapasów, judo oraz udzielania pierwszej pomocy w takich sytuacjach jak (tutaj pozorowane) ugryzienie przez psa, nagłe zasłabnięcie.

Zachęcano do oddawania krwi. Wszyscy, którzy uczynili to w stojącym w pobliżu ambulansie, otrzymali dyplomy i upominki firmowe od producentów markowych motocykli oraz kupony, które wzięły udział w losowaniu nagród. I nagrodą był motocykl KEEWAY. Przez cały czas nad estradą ukazywały się informacje o ilości krwi, oddanej tego dnia. W całej Polsce oddano 1236 litrów, w Warszawie prawie 120.

Podczas kilkugodzinnej imprezy dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Urzędu Targówka, promujące lokalny Program przeciw uzależnieniom. Patronem festynu był burmistrz Grzegorz Zawistowski.


K.

Możesz pomóc. Przekaż potrzebującym
1% podatku na PCK - KRS 0000225587
6688