Dialog społeczny na Pradze Północ

13 listopada 2008 r. Rada Warszawy podjęła uchwałę o przyjęciu programu współpracy miasta stołecznego Warszawy z organizacjami pozarządowymi. Przewiduje on m.in. utworzenie Forum Dialogu Społecznego m.st. Warszawy oraz Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego, działających przy zarządach dzielnic. Dzielnicowe Komisje mają charakter inicjatywno-doradczy. Kadencja władz Forum i Komisji trwa 1 rok. Każda organizacja pozarządowa musi mieć w dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego 1 przedstawiciela oraz przedstawiciela miasta, delegowanego przez burmistrza dzielnicy.

Uchwała przewiduje, że stworzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego może zainicjować minimum 5 organizacji, które wyrażą chęć współpracy na terenie danej dzielnicy.

Na Pradze Północ z taką inicjatywą wystąpiło 7 organizacji, w tym 6 stowarzyszeń: "Otwarte Drzwi", "Serduszko dla Dzieci", "Monopol Warszawski", "Nowa Praga", "Stowarzyszenie Ulicy Szerokiej", "Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców Michałowa" oraz Koło Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława IV.

Pierwsze posiedzenie odbyło się w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ 27 kwietnia, z udziałem przedstawicieli 26 organizacji. Oprócz inicjatorów, były to m.in.: Związek Stowarzyszeń Praskich, Polski Czerwony Krzyż - Oddział Praga, Stowarzyszenie teatralne "Remus". Stowarzyszenie "Karan", Stowarzyszenie Kupców Warszawskich Bazaru Różyckiego.

Jako swego reprezentanta do Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego burmistrz Jolanta Koczorowska wyznaczyła wiceburmistrza Artura Buczyńskiego; łącznikiem w codziennej pracy będzie Elżbieta Guzikiewicz, naczelnik wydziału spraw społecznych i zdrowia.

Najważniejszym punktem obrad był wybór przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. Został nim Krzysztof Tyszkiewicz, którego w głosowaniu poparły 22 osoby, 1 była przeciw, 3 wstrzymały się od głosu.

O tematach, zgłoszonych 27 kwietnia, członkowie komisji będą dyskutować na następnym posiedzeniu. Wtedy ukonstytuuje się prezydium komisji i zostanie przyjęty regulamin.


K.

3917