Z Elbląskiej na Białostocką

W roku 1934 przy ul. Elbląskiej 51 na Żoliborzu rozpoczęła pracę Szkoła Podstawowa, której trzy lata później nadano imię Króla Stefana Batorego. Przez 35 lat placówką kierował Jan Górski, dziś wspominany jako "człowiek - legenda". Klasy miały po 50 - 60 uczniów; była biblioteka i świetlica; działały koła zainteresowań.

1 września 1939 roku budynek szkolny został zajęty przez okupanta, potem częściowo zniszczony; zajęcia odbywały się w lokalach zastępczych. Sztandar szkoły i kronikę kierownik przechowywał w swoim mieszkaniu. Szkołę reaktywowano przy ul. Brzeskiej 9, na I piętrze; biblioteka funkcjonowała w mieszkaniu dyrektora Górskiego, po drugiej stronie ulicy Brzeskiej.

W 1955 roku szkoła przeniosła się do nowej siedziby przy ul. Białostockiej. Choć zaprojektowano ją dla 300 uczniów, musiała ich przyjąć dwa razy tyle (i tak warunki były lepsze niż poprzednio). Działały pracownie: fizyczno-chemiczna i robót ręcznych. W 1958 roku szkole przywrócono patrona - Stefana Batorego, w 5 lat później wróciła do nazwy "Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana Batorego".

Te fakty przypomniano 22 maja, podczas uroczystości 75-lecia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego. Mówi się o niej "szkoła z klasą", a to dzięki inicjatywom i sukcesom, takim jak: organizowanie Dzielnicowego Konkursu Technologii Informacyjnej, Turniej Szkolnych Zespołów Tanecznych, Dzień Integracji dla Przedszkolaków; sukcesy sportowe w unihokeju: mistrzostwo Warszawy, Mazowsza i Polski, a nawet I miejsce dziewcząt i II miejsce chłopców w Międzynarodowym Festiwalu Unihokeja.

Od roku szkolnego 2004/2005 w szkole tworzone są oddziały integracyjne. Ważny element systemu wychowawczego stanowi świetlica, od 5 lat nosząca nazwę "Kociołek" dzieci mogą rozwijać zainteresowania na dodatkowych, bezpłatnych zajęciach matematycznych, przyrodniczych, ekologicznych, językowych, sportowych, plastycznych, muzycznych i tańca.

Uroczystości towarzyszyła wystawa plakatów: absolwentki i uczennicy SP 73, wystawa prac plastycznych uczniów klas I - III oraz prac nagrodzonych w Konkursach Technologii Informacyjnej.

"To wyjątkowa szkoła - z klasą, ale i z duszą"; wbrew trudnościom rozwija się, uczestniczy w życiu dzielnicy" - powiedział wiceburmistrz Artur Buczyński. Dorobek szkoły, zaangażowanie i wytrwałość nauczycieli oraz rodziców uczniów wysoko ocenili goście z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, placówek oświatowych i Muzeum Pragi. Szczególne gratulacje i kwiaty otrzymała Teresa Gotwiej, która w SP 73 przepracowała 45 lat. "Cudowny matematyk, niedościgniony wzór nauczyciela i człowieka" - mówiły o niej koleżanki. Na pytanie, jak wytrwała w tej roli prawie pół wieku, pani Teresa odpowiedziała z uśmiechem: "Najgorsze jest pierwsze 15 lat, potem - jakoś leci. Do trzeciej klasy uczy się rachować, potem uczy się logicznego myślenia. Jestem prażanką od urodzenia. Do szkoły podstawowej chodziłam na ul. Remiszewską, liceum ukończyłam na Objazdowej. Miałam szczęście do dobrych ludzi, nie miałam konfliktów. Jest mi tu dobrze."

W części artystycznej jubileuszu uczniowie zabrali wszystkich w podróż po starej Pradze; słowem, piosenką i tańcem prowadzili na Brzeską, bazar Różyckiego, w "trójkąt bermudzki". Pomocne były teksty Agaty Rymkiewicz i Stefana Wiecheckiego. Swojskie rytmy przeplatały się z kankanem i twistem, a całość uwieńczył wspólnie odśpiewany apel "Przeżyj to sam".

W występach brało udział ok. 60 uczniów, w tym chór szkolny i członkowie kółka tanecznego, prowadzonego przez Monikę Wojdę. Tekst i choreografię przygotowały: Małgorzata Pazik i Bożena Ćwiklińska, część muzyczną Anna Mądra i Agata Bień. Za piękne brzmienie języka polskiego na wyróżnienie zasłużyli: Piotr Wiśniewski i Paweł Majsterek z kl. III B.

Te dzieci mają zacięcie artystyczne - zapewnia Marianna Ostaszewska, która w latach 1982 - 1997 pracowała w SP 73 jako nauczycielka nauczania początkowego. Grupę dzieci z "Kociołka" zaprosiła na występ z okazji Dnia Seniora, organizowanego przez PZERiI. Program bardzo się podobał i stał się elementem budowania więzi międzypokoleniowych. Takim działaniom przyjazna jest dyrekcja Szkoły Podstawowej przy ul. Białostockiej 10/18.


K.

6124