Obie Pragi w sprawie ulicy Tysiąclecia

Ponieważ projekt budowy ulicy Tysiąclecia zaprezentowany na konsultacjach społecznych wzbudził wśród mieszkańców Pragi ogromny sprzeciw, z inicjatywy Związku Stowarzyszeń Praskich powstał pomysł wypracowania wspólnego stanowiska grup i środowisk opowiadających się za innymi wariantami, nieuwzględnionymi przez projektantów.

W piśmie do Hanny Gronkiewicz-Waltz jego sygnatariusze zwracają uwagę, że przygotowany projekt ma charakter trasy przelotowej, a nie ulicy śródmiejskiej. Wytykają brak rezerwy na linię tramwajową na całej długości trasy, zbytnią szerokość jezdni, przez co wyburzenia zagrażają wielu godnym zachowania obiektom. Ponadto tak zaprojektowana ulica spowoduje odcięcie większości ulic lokalnych i podzieli dzielnicę na pół, co w wielu miejscach spowoduje utrudnienie, bądź fizycznie uniemożliwi poruszanie się pieszym.

Istniejące obecnie zagrożenia ekologiczne, związane z intensywnym ruchem kołowym na Pradze, nie zostaną ograniczone, lecz odtworzone na zbyt szerokich skrzyżowaniach i estakadach nowej ulicy. Projektu tego w obecnym kształcie nie można zatem łączyć z rewitalizacją dzielnic, ale raczej z ich dalszą degradacją - w żaden sposób nie odzwierciedla on potrzeb dzielnic i jej mieszkańców - podkreślają sygnatariusze apelu.

Postulowane zmiany w projekcie obejmują m.in.: realizację linii tramwajowej na całym odcinku ulicy Tysiąclecia, zawężenie do jednego pasa dla kołowego ruchu osobowego w każdą stronę oraz do jednego pasa tramwajowo-autobusowego, potrzebę włączenia jak największej liczby ulic lokalnych, konieczność zmiany przebiegu ulicy na odcinku od Dworca Wschodniego do ul. Grochowskiej i od ul. Radzymińskiej do Ronda Żaba oraz wprowadzenia szykan dla ruchu ciężarowego, który powinna przejąć obwodnica śródmiejska przewidziana do realizacji na odcinku Rondo Wiatraczna - Rondo Żaba.

Postulaty, wraz ze szczegółowymi zastrzeżeniami oraz propozycjami kilku odmiennych wariantów projektowych ulicy Tysiąclecia zostały uzgodnione i podpisane przez organizacje społeczne z Pragi Północ i Pragi Południe oraz ogólnowarszawskie organizacje eksperckie: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, Stowarzyszenie Forum Rozwoju Warszawy, Stowarzyszenie ul. Szerokiej, Stowarzyszenie Monopol Warszawski, Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców "Michałów", Stowarzyszenie Nowa Praga, Fundację Arteria, Stowarzyszenie Creo, Stowarzyszenie Komuna Otwock, Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową "Chata", Wspólnotę Mieszkańców Osiedla "Sonata", Zarząd Rady Osiedla "Kamionek", Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy ZOK, Proboszcza Parafii Bożego Ciała, Komisję Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga Północ.

Warto zwrócić uwagę, że tego typu pogodzenie różnych poglądów i często sprzecznych racji stanowi ewenement na samorządowej mapie Pragi, a być może i całej Warszawy. Czy obywatele będą wreszcie mogli współdecydować o kształcie inwestycji, które mają wpływ na ich życie, a jedynie słuszne decyzje przestaną zapadać w zacisznych gabinetach? Wkrótce się przekonamy.


Kr.

4947