Ginący detal praski
- wystawa Muzeum Warszawskiej Pragi


2 czerwca w nowej sali ekspozycyjnej Muzeum Warszawskiej Pragi na terenie dawnej Wytwórni Wódek "Koneser" odbyło się otwarcie wystawy fotografii Krzysztofa Jaszczyńskiego zatytułowanej: "Ginący detal praski". Znalazło się na niej kilkadziesiąt zdjęć dokumentujących charakterystyczne detale architektoniczne różnych budynków na Pradze. Część z nich, umieszczonych gdzieś wysoko na elewacji, dopiero w fotograficznym przybliżeniu objawia nam swoje prawdziwe piękno. Autor skoncentrował się wyłącznie na detalach widocznych z zewnątrz, nie wchodził na podwórka, nie penetrował wnętrz kamienic, dokumentując tylko to, co jest dostępne przechodniom. Celowo zdjęć nie podpisano, aby wnikliwy widz mógł doszukać się w nich znajomych wyróżników mijanych na co dzień budynków. Niestety, niektórych z tych detali - balkonów, odbojów bramnych, tabliczek adresowych czy kamiennych elementów fasad - już nie obejrzymy w naturze, ponieważ padły łupem czasu, wandali i złomiarzy, a fotografia stała się obecnie jedynym świadectwem ich istnienia. Wystawa w pierwszym rzędzie jest więc przejawem żalu, rozgoryczenia i wściekłości autora, że w tak okrutnie doświadczonym mieście można było dopuścić do dewastacji jego ocalałej części.

W otwarciu wystawy wzięło udział wiele osób podzielających to poczucie rozgoryczenia - społeczników, muzealników, mieszkańców, a rangę spotkania podniosła obecność tak Stołecznego Konserwatora Zabytków, pani Ewy Nekandy-Trepki, jak i zastępcy Konserwatora Wojewódzkiego. Obiecano ściślejszą współpracę między podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę zabytków, a w obliczu braków kadrowych rysuje się możliwość przeszkolenia większej ilości ochotników, by mogli wspomagać działania konserwatorów jako społeczni opiekunowie zabytków.

Na zakończenie autor zdjęć przekazał w darze Muzeum Warszawskiej Pragi fotokopię starego aktu notarialnego kina "Gdynia" przy ul. Inżynierskiej 4, którego istnienie zostało tym samym udokumentowane.

Fotografie można oglądać w Wytwórni Wódek "Koneser", w budynku 36 na I piętrze do 31 lipca od środy do soboty w godzinach 11-18. Krzysztof Jaszczyński jest członkiem Fundacji "Warszawa 1939.pl", która współorganizowała wystawę.


Kr.

4071