Daj rzeczom drugie życie

1500 zł – tyle wynosi średnia emerytura w Polsce. Wiele osób musi jednak żyć za kwotę znacznie mniejszą. Mając do dyspozycji tak niewielką sumę pieniędzy ciężko zaplanować miesięczne wydatki. Największy problem pojawia się wtedy, gdy trzeba kupić drogie lekarstwa lub wymienić popsutą pralkę na nową.

Zgodnie z Deklaracją Powszechną Praw Człowieka (ONZ 1948, art. 25.1) każdy człowiek i jego rodzina powinien mieć zapewnione zdrowie i dobrobyt. Dotyczy to wyżywienia, odzieży, mieszkania, opieki lekarskiej i koniecznych świadczeń socjalnych oraz prawa do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny." Rzeczywistość, szczególnie w przypadku osób starszych, często wygląda zupełnie inaczej. Emerytura wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, opłacenie czynszu za mieszkanie oraz rachunków za prąd, gaz i wodę. Niestety, wiele starszych osób nie może pozwolić sobie na wycieczkę, czy też kupno nowej kanapy. Największy problem pojawia się jednak wtedy, gdy emerytura nie pozwala na zakup niezbędnych lekarstw. Na szczęście jest wiele organizacji, które niosą pomoc ludziom starszym. Ich działalność polega na przekazywaniu środków finansowych lub darów w postaci żywności, ubrań i potrzebnych sprzętów domowych. Bardzo często taka pomoc skupia się po prostu na odwiedzaniu podopiecznych przez wolontariuszy, zrobieniu zakupów lub posprzątaniu mieszkania.

Organizacje niosące pomoc osobom starszym całą swą działalność podporządkowują wspieraniu swoich podopiecznych. Ofiarowują im środki materialne, serce i pomocną dłoń. Jednak one same również niezwykle często potrzebują pomocy, szczególnie finansowej. Ich głównym źródłem finansowania są składki członkowskie, fundusze samorządowe i rządowe, darowizny od osób fizycznych oraz instytucji i firm. Dodatkowe pieniądze mogą uzyskać z projektów, działalności gospodarczej oraz sponsoringu. Jest to, niestety, kropla w morzu potrzeb. Roczne dochody wielu organizacji bardzo często nie przekraczają 10 tysięcy złotych, natomiast co 10. organizacja nie ma żadnych przychodów. Organizacje non-profit można wesprzeć nie tylko finansowo, ale również biorąc udział w kampanii społecznej "Daj rzeczom drugie życie". Wystarczy za pośrednictwem serwisu www.daryrzeczowe.pl przekazać im sprawne, używane przedmioty wielkogabarytowe i sprzęt komputerowy. W województwie mazowieckim większą ilość sprzętu można oddać bezpośrednio do założyciela serwisu - Banku Drugiej Ręki. Z takiej możliwości skorzystało już wiele przedsiębiorstw, m.in. MARS Polska, Microsoft, Dr Irena Eris. Taka pomoc na pewno poprawi trudną sytuacja finansową wielu organizacji, umożliwiając im dalsze niesienie pomocy starszym osobom będącym w potrzebie.

Bank Drugiej Ręki - Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Księcia Ziemowita 51a,
03-885 Warszawa
tel. 022 678-86-70,
dgoluch@bdr.org.pl,
www.daryrzeczowe.pl
69 1500 1777 1217 7007 2476 0000


 

4870