Jakie utrudnienia przy TMP

Na spotkaniu w sprawie przewidywanych utrudnień w ruchu, związanych z budową Mostu Północnego, frekwencja nie dopisała, mimo że temat ważny. Na sali było kilkunastu mieszkańców, zabrakło zaproszonych przedstawicieli Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.

Spotkanie zorganizował Wojciech Tumasz, radny PO. Odbyło się w sali konferencyjnej białołęckiego ratusza. Być może, nieobecność przedstawicieli ZMID należy tłumaczyć faktem, iż na spotkanie z mieszkańcami zostali zaproszeni kilkanaście godzin przed jego rozpoczęciem. Mieszkańcy byli innego zdania - odczytali nieobecność jako wyraz lekceważenia. Wojciech Tumasz prezentował przewidywane utrudnienia w ruchu posiłkując się pismem - informacją jednego z wykonawców TMP - Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua S.A. Od początku września mogą wystąpić czasowe ograniczenia ruchu na Modlińskiej do dwóch pasów w każdym kierunku, choć wykonawca zapewnia, że na ogół czynne będą po trzy pasy. W tym samym czasie zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu przy Świderskiej, w miejscu, w którym ulica będzie przecinać Trasę Mostu Północnego. W tym miejscu powstanie wiadukt nad Świderską. Istniejące - jezdnia, chodnik i ścieżka rowerowa zostaną przesunięte w kierunku wschodnim. W październiku nastąpią zmiany na Myśliborskiej. Rondo przy komisariacie policji zostanie zlikwidowane. Myśliborska zostanie przesunięta na zachód i powstanie tymczasowe skrzyżowanie z Obrazkową i Świderską. Wszystkie te zmiany są konieczne, bowiem nad Myśliborską powstanie wiadukt, a pod nim układ drogowy i sieć uzbrojenia. Stała organizacja ruchu w tym miejscu nastąpi w ostatnim kwartale 2010. W tym samym piśmie Pol-Aqua stwierdza, że nie jest w stanie w tym momencie poinformować o skali utrudnień, bowiem projekt organizacji ruchu musi być zatwierdzony przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Mieszkańcy Białołęki muszą więc być przygotowani na mniej lub bardziej rewolucyjne zmiany. Są one nieuniknione przy tak gigantycznych budowach.


(egu)

3833