Gruba Kaśka świętuje

Jakie atrakcje zapewnić gościom na 45. urodziny? Jubilatka z ulicy Brukselskiej 21 na Saskiej Kępie zaprosiła na spacer po swoim wnętrzu. W Centralnej Dyspozytorni dziennikarze poznali schemat pracy całego systemu, potem przeszli 311-metrowym tunelem pod Wisłą i Wałem Miedzeszyńskim; z wysokości 19 m popatrzyli na wiślaną wodę przez okna jak na prawdziwym okręcie.

Informacje, udzielane przez Beatę Pacholec, kierownika Zakładu Wodociągu Praskiego, pozwoliły gościom poznać funkcjonowanie tego Zakładu - jednego z trzech wodociągów uzdatniających wodę dla mieszkańców stolicy. Uzdatniona tu woda po raz pierwszy pojawiła się w kranach 22 września 1964 roku.

Charakterystyczny obiekt praskiego wodociągu, "Gruba Kaśka", to największa w Europie studnia infiltracyjna, która imię odziedziczyła po "starszej siostrze" z 1786 roku, wybudowanej na placu Tłomackie.

Praska "Gruba Kaśka" stoi na środku Wisły, dokładnie na jej 509 metrze; ma ponad 49 m wzrostu, obwód w talii prawie 44 m. Zaprojektował ją inż. Włodzimierz Skoraszewski we współpracy ze Stanisławem Wojnarowiczem. Inżynierska koncepcja została opatentowana w Urzędzie Patentowym.

"Gruba Kaśka" ujmuje wodę z dna Wisły za pomocą 15 drenów, ułożonych promieniście w stosunku do studni, na głębokości 6,5-7 m pod dnem. Mają one łączną długość ponad 1848 m. Do drenów dostaje się woda infiltrowana przez złoże piaskowo-żwirowe, zalegające pod dnem Wisły. Nad drenami leży warstwa filtracyjna, którą w sprawności utrzymują spulchniacze hydrauliczne: "Chudy Wojtek II" i "Chudy Wojtek III". Nazwy tych urządzeń upamiętniają ich twórcę - szczupłego, wysokiego inż. Wojtkowskiego.

Zakład Wodociągu Praskiego produkuje średnio 80 000 m3 wody na dobę. "Gruba Kaśka" pobiera średnio w ciągu doby 100 000 m3 wody, która trafia następnie do 2 zakładów uzdatniających: wodociągu praskiego przy ul. Brukselskiej i centralnego przy ul. Koszykowej. Woda, produkowana przez Zakład na Brukselskiej dostarczana jest mieszkańcom Pragi, Targówka, Wawra, Falenicy, Wesołej i Wilanowa.

W ramach "Programu poprawy jakości wody", od połowy lat 90. Zakład Wodociągu Praskiego zrealizował wiele inwestycji, m.in. zmodernizowano filtry pospieszne, dokonano wymiany drenów, dobudowano 6 komór filtracyjnych, zbudowano nową chlorownię, unowocześniono zbiorniki czystej wody.

Od wielu lat strażniczkami ujmowanej wody są ryby słodkowodne: piekielnice, karaski; być może, wkrótce dołączą do nich małże słodkowodne. Jesteśmy ekologicznym zakładem, przyjaznym środowisku - zapewniają pracownicy Zakładu Wodociągu Praskiego. Uczniowie klasy pierwszej utrwalili swe wrażenia z wycieczki na rysunkach, które podpisali na przykład tak: "Gruba Kachna", "Grubachna Wielgachna", "Tunel od siedmiu boleści", "Gruba Kaśka czyści". Gimnazjaliści i licealiści, którzy chcą z bliska zobaczyć proces uzdatniania wody, powinni zwrócić się w tej sprawie do Biura Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy pl. Starynkiewicza 5.

Wszyscy mogą przesłać "grubej Kaśce" urodzinowe życzenia, na adres: MPWiK Zakład Wodociągu Praskiego ul. Brukselska 21, 03-972 Warszawa. Najładniejsze kartki i listy zostaną wyeksponowane na wystawie w siedzibie "Grubej Kaśki".


K.

5093