Co dalej z praskim brzegiem Wisły?

Urząd miasta na ten właśnie temat zorganizował spotkanie przy moście Świętokrzyskim.

Praski brzeg, ostoja naturalnej przyrody, jest fragmentem najcenniejszych przyrodniczo obszarów Europy. Żadna ze stolic europejskich nie posiada na swoim obszarze podobnych terenów. Objęte są one Programem Natura 2000.

W programie "Wisła" miasto podejmowało i podejmuje działania poprawiające stan i warunki ochrony tych terenów, zarówno w celu zabezpieczenia właściwego bytowania rzadkich gatunków ptaków (kapturki pokrzywnice, drozdy, zięby, dzięcioły, mewy, rybitwy, nurogęsi) i zwierząt jak również rekreacji w warunkach naturalnych dla mieszkańców.

Do chwili obecnej, w ramach rekultywacji terenu, wykonano prace porządkowe na ponad 100 ha, z których usunięto prawie 40 tys. m3 odpadów (gruzu, śmieci i ziemi z budów). W celu zapobiegania dalszej dewastacji, ustawionych będzie dodatkowo 31 szlabanów na wszystkich większych wjazdach nad rzekę. W 2009 r. ustawiono 80 nowych koszy na śmieci. O utrzymanie czystości terenu dba służba brzegowa, która od przyszłego roku będzie obecna nad Wisłą codziennie, na przydzielonych sobie odcinkach, we wszystkich dzielnicach wzdłuż Wisły.

Prowadzona będzie ochrona naturalnych drzewostanów łęgowych (topole, wierzby) poprzez oczyszczanie terenów z inwazyjnych, obcych temu siedlisku drzew, takich jak klon jesionolistny czy robinie akacjowe. Prace w tym zakresie rozłożono na najbliższe trzy lata.

Prace te poprawią warunki przepływu wód powodziowych, które na odcinku centralnym miasta musza przepłynąć przez najwęższy odcinek doliny środkowej Wisły. W miejscach naturalnie wydeptanych przez mieszkańców ścieżek, zostaną rozsypane pokawałkowane gałęzie, dzięki czemu powstanie ponad sześciokilometrowy odcinek miękkich, wygodnych do biegania i spacerowania ścieżek.

Plaże, oczyszczone z gatunków inwazyjnych drzew, będą służyły zarówno ptactwu jak i mieszkańcom. W czasie krótkiej wycieczki widzieliśmy tereny zamieszkałe przez bobry, jak również ślady kopyt saren oraz pozostawione przez nie odchody (w które o mało nie weszliśmy!). W przyszłości będą tu prowadzone także lekcje przyrody.

Plany przewidują, że zostaną zawieszone tablice edukacyjne, obrazujące najcenniejsze siedliska i ptaki, wyznaczone zostaną szlaki krajoznawcze, tak aby w pełni ukazać młodym i dorosłym mieszkańcom naszego miasta oraz turystom tę niepowtarzalną w skali Europy wartość, jaką stanowi zachowana ostoja naturalnej przyrody w ponad dwumilionowej stolicy naszego kraju.


(KS)
fot. M. Zakrzewski

4416