Młodzi turyści na szlaku pamięci ofiar II wojny światowej

W październiku, już po raz trzeci, Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, działające przy Zespole Szkół Specjalnych nr 98 przy ul. Bartniczej 2 zaprosiło kolegów ze szkół specjalnych i integracyjnych na rajd z cyklu "Jesteśmy razem". Trasa Rajdu Pamięci Poległych i Pomordowanych Warszawiaków w 70. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej biegła szlakiem najważniejszych miejsc uświęconych krwią Polaków, a jednym z celów rajdu było zdobycie przez młodzież Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK.

Nie jest to pierwsza impreza turystyczno-edukacyjna, zorganizowana przez tę znaną z ciekawych inicjatyw i szczycącą się 60-letnią tradycją szkołę. Zespół Szkół Specjalnych nr 98 przy Bartniczej, obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum kształci dzieci i młodzież w wieku od 7 do 21 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, ze sprzężeniami i autyzmem. Poza przerabianiem materiału normalnych przedmiotów dzieci zyskują tu umiejętności, które przygotowują je do samodzielnego życia. Uczniowie mogą ponadto rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych, gdyż na terenie szkoły działają liczne koła: komputerowe, językowe, plastyczne, teatralne, wokalno-instrumentalne i turystyczne.

Tym ostatnim opiekuje się Małgorzata Wojtatowicz, nauczycielka przyrody, historii, geografii i WOS, a zarazem zamiłowana turystka, członek Komisji Krajoznawczej PTTK. To ona zaszczepiła w młodzieży turystyczną pasję. W latach ubiegłych w rajdach z cyklu "Jesteśmy razem" jej wychowankowie zdobyli Warszawską Odznakę Krajoznawczą i Jubileuszową Odznakę Turysty-Przyrodnika. Podobnie jak wtedy, obecny Rajd Pamięci Poległych i Pomordowanych odbył się dzięki wsparciu Biura Edukacji w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Wzięło w nim udział 7 szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, wystawiając 9 drużyn. Rajd składał się z dwóch części: trasy w Palmirach i w Warszawie. 2 października uczniowie byli w Puszczy Kampinoskiej. Na starcie w Truskawiu otrzymali mapy, zadania rajdowe do wykonania na trasie oraz książeczki Regionalnej Odznaki Krajoznawczej. Wędrowali szlakami turystycznymi do cmentarza w Palmirach. Dłużej zatrzymali się przy grobach Janusza Kusocińskiego i Macieja Rataja. Następnie udali się do Pociechy, do Krzyża "Jerzyków".

Tydzień później, 8 października, odbyła się druga część rajdu, której trasa biegła szlakiem miejsc pamięci narodowej w Warszawie. Uczniowie wyruszyli z Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Korzystając z planu i fotografii, samodzielnie szukali pomników i kwater żołnierskich. Następnie spod pomnika Bohaterów Getta udali się do Muzeum Więzienia Pawiak. Idąc dalej tym historycznym szlakiem zatrzymywali się przy Arsenale, Pomniku Powstania Warszawskiego, w katedrze polowej Wojska Polskiego, w miejscach masowych egzekucji, pomniku barykady zniszczonej od wybuchu czołgu-pułapki, Pomniku Małego Powstańca, by wreszcie dotrzeć na metę wyznaczoną przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Rajd był trudny. Każda część wymagała 8-9 godzin marszu. Uczestnicy musieli przejść wszystkie szczeble i punkty, które przechodzi każdy zdobywający Regionalną Odznakę Krajoznawczą. Poradzili sobie świetnie! Odpowiedzieli na wszystkie pytania, które znalazły się na ich kartach rajdowych, wykonali wszystkie zadania. Była to dla nich nie tylko wspaniała lekcja historii, ale również nauka posługiwania się mapą i orientacji w terenie.

Zapytani o wrażenia z rajdu, Damian i Robert, uczniowie Zespołu Szkół przy ul. Bartniczej, odpowiedzieli, że najbardziej utkwił im w pamięci cmentarz w Palmirach, i choć wędrówka była trochę męcząca, na pewno wrócą jeszcze kiedyś w to miejsce.

25 listopada w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych nr 98 odbyła się miła uroczystość wręczenia uczestnikom rajdu Regionalnych Odznak Krajoznawczych, pucharów dla drużyn oraz nagród dla zwycięzców. Obecny na sali prezes Oddziału PTTK "Mazowsze", Mieczysław Żochowski wręczył grupie uczniów legitymacje członkowskie. Przypominając bogate tradycje PTTK życzył im, aby na szlakach turystycznych zdobywali coraz szerszą wiedzę i czerpali radość z wędrówek. Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalno-instrumentalnego. Dyrektor Anna Zygan-Kijewicz podziękowała wszystkim uczestnikom rajdu za wytrwałość i dyscyplinę i jednocześnie zaprosiła chętnych na kolejny rajd, który odbędzie się na wiosnę - tym razem "Śladami Chopina", w związku z obchodami 200. rocznicy urodzin kompozytora.


Joanna Kiwilszo

6325