Z cukrzycą można żyć


      Rozwój cywilizacyjny powoduje nasilanie się występowania wielu chorób o znaczeniu społecznym.. Jedną z nich jest cukrzyca. Jest to choroba przewlekła występująca u co 25 osoby powyżej 30 roku życia. Cierpi na nią ponad milion mieszkańców naszego kraju. Zachorowalność wzrasta rokrocznie.Występuje ona częściej wśród mieszkańców dużych miast niż wsi. Wśród przyczyn zgonów zajmuje 8 miejsce. Istotą tej choroby są zaburzenia wydzielania i przyswajania insuliny-hormonu regulującego gospodarkę węglowodanową organizmu ludzkiego. Wydziela ją trzustka - jej brak lub niedostateczne przyswajanie powoduje szereg objawów chorobowych takich jak: oddawanie dużych ilości moczu, wzmożone pragnienie, nadmierny apetyt, zmęczenie. W badaniu krwi obserwuje się podniesienie poziomu glukozy (cukru) natomiast w moczu jego obecność. Prawidłowy poziom cukru we krwi nie powinien przekraczać 110 mg%, a w moczu nie powinno go być wcale. Natychmiastowe podjęcie leczenia jest konieczne, gdyż choroba grozi wieloma powikłaniami, a nawet przedwczesną śmiercią.

Celem leczenia jest:

 • ustąpienie objawów
 • poprawa jakości życia
 • zapobieganie ostrym i przewlekłym powikłaniom
 • zmniejszenie umieralności
 • osiągnięcie długości życia analogicznej jak dla osób bez cukrzycy
 • leczenie chorób towarzyszących.
Przy nie leczonej lub niewłaściwie leczonej cukrzycy może dojść do powikłań i powstawania towarzyszących cukrzycy chorób oczu, nerek, układu krążenia, obumierania tkanek (tzw. stopa cukrzycowa).

Niebezpieczeństwa wynikające z tej choroby wymagają zaangażowania pacjenta i jego rodziny w proces leczenia, na który składa się szereg elementów takich jak:

 • edukacja zdrowotna pacjenta i jego rodziny
 • samokontrola stanu zdrowia
 • sposób odżywiania
 • właściwy styl życia
 • aktywność fizyczna
 • zgodne z zaleceniami przyjmowanie leków
      Do powodzenia leczenia i zapobiegania powikłaniom cukrzycy konieczne jest stosowanie wszystkich wyżej wymienionych elementów edukacja zdrowotna i zdobyta wiedza pozwala choremu zrozumieć istotę choroby, zasady jej leczenia oraz pozwala znaleźć sposób na samodzielne życie z cukrzycą. Pacjent dowiaduje się, że przy właściwej kuracji ma szansę prowadzić styl życia jak człowiek bez cukrzycy; może jechać na wakacje, iść w góry, mieć własne dzieci. Może się czuć pełnosprawnym człowiekiem. Poza tym zdobyta wiedza uczy jak się należy odżywiać, jak podawać i przechowywać leki, jak mierzyć poziomy cukru we krwi i jak radzić sobie w różnych sytuacjach związanych z chorobą. Wychodząc naprzeciw problemom pacjentów i ich rodzinom z cukrzycą z dzielnicy Praga-Północ Biuro Promocji Zdrowia działające przy ZSPZLO Warszawa Praga-Północ, ul. Jagiellońska 34 powołuje grupę diabetologicznego wsparcia społecznego. Program grupy obejmuje spotkania z lekarzem diabetologiem, dietetykiem, psychologiem oraz zajęcia ruchowe.


Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się w dniu 20 marca 2001 r. o godz. 16 W Przychodni Rejonowej przy ul. Jagiellońskiej 34. Tematem będzie "Samoopieka i samokontrola w cukrzycy". Dodatkowe informacje tel. 619-42-31 wew. 144.
4421