Światło na Park i na historię

11 grudnia w Domu Kultury "Świt" zakończyły się 2-dniowe warsztaty, poświęcone Parkowi Rzeźby na Bródnie - jedna z Gier Miasto Przyszłości - MOJA WARSZAWA?, organizowanych przez British Council w ramach międzynarodowego Projektu Creative Cities przy udziale partnerów lokalnych.

O celach i przebiegu akcji opowiedziała nam Monika Komorowska, koordynatorka serii Gier Miasto Przyszłości - MOJA WARSZAWA? "Przez dwa dni zastanawialiśmy się, jak rozwijać potencjał Parku Rzeźby; czy mieszkańcy zaakceptowali to, co w Parku jest od pół roku, czyli instalacje artystyczne; która z nich budzi największą przychylność? Wypracowując pomysły na rozwijanie potencjału Parku staraliśmy się przetestować je w terenie; zbadać, czy mieszkańcy byliby przychylni i czy włączyliby się w ich realizację? Nie da się rozwijać miasta w sposób zrównoważony, sprzyjający mieszkańcom - bez ich udziału. Te warsztaty służą temu, by przełamywać stereotyp, że miasto należy tylko do urzędników, że tylko oni mogą decydować. Prawo do miasta mają wszyscy. Wśród naszych uczestników byli uczniowie, socjologowie, animatorzy kultury, związani z Domem Kultury "Świt", strażnicy miejscy, przedstawiciele Urzędu Targówka, młodzi architekci - ludzie, których chcieliśmy połączyć przy tworzeniu wizji dla Parku, by ta wizja uwzględniała interesy wszystkich."

W pięciu zespołach, prezentujących pomysły dla Parku Rzeźby, wzięli udział ludzie z różnych środowisk, związani z lokalną społecznością, zaproponowani przez dyrektora DK "Świt" Jacka Białka i Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Targówek: osoby, znane z różnych inicjatyw, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie, pracownicy urzędu, członek Straży Miejskiej.

O wyborze najlepszego projektu zadecydowało głosowanie, w którym wzięli udział uczestnicy (nie mogli głosować na swój projekt), organizatorzy i goście. Zwyciężył projekt "Światło na Park i na historię", przewidujący iluminację świetlną Parku oraz upamiętnienie wybitnych postaci, związanych z Targówkiem w przeszłości i obecnie.

"To nowoczesność, której nie ma w Warszawie i w Polsce. Nasz pomysł tworzy mocny artystyczny wizerunek Parku Rzeźby, eksponujący obiekty, które warto odwiedzić; wpływa pozytywnie na podświadomość, a także podnosi stan bezpieczeństwa obiektu i otoczenia" mówi Cecylia Rotter ze zwycięskiego zespołu, w skład którego wchodzili także: Robert Bojara, Joanna Mikulska, Małgorzata Misiuna.

Pozostałe grupy zaproponowały: "Park Rzeźby - projekt społeczny", "Żyj zdrowo w Parku Rzeźby na sportowo", "Nasz Park - Nasz Dom", "Cafe w Parku". O możliwości realizacji pomysłu oświetlenia Parku Rzeźby zapytamy burmistrza Grzegorza Zawistowskiego i wiceburmistrza Krzysztofa Buglę, pod których patronatem odbywała się Gra.


K.

4602