Likwidacja świetlicy?

Zaniepokojony czytelnik zwrócił się do nas z prośbą o wyjaśnienie sprawy planowanego zamknięcia świetlicy przy Światowida, prowadzonej nieodpłatnie przez Stowarzyszenie dla Rodzin.

Stowarzyszenie realizuje swój program w trzech warszawskich Zespołach Psychologiczno - Terapeutycznych - przy Wileńskiej 45, przy Światowida 63b i na Ząbkowskiej 39. Programem objęte są rodziny, dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Pracujący w placówkach specjaliści pomagają w tworzeniu więzi rodzinnych i uczą prawidłowego funkcjonowania społecznego, propagują wartości prorodzinne, pomagają podopiecznym w sposób systemowy i kompleksowy. Spośród wielu zadań placówek najważniejsze jest udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia - w tym zdrowia psychicznego, prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania edukacyjne (choćby upowszechnianie kultury), oświatowe i wychowawcze, rekreacyjne i sportowe, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bez pracy lub zagrożonych jej utratą. Program realizuje zespół psychologów, pedagogów, doradców rodzinnych, socjoterapeutów i pracowników socjalnych. Byłoby ze szkodą dla wszystkich, gdyby taki potencjał został zaprzepaszczony. Zapytany o ewentualną likwidację świetlicy przy Światowida, wiceburmistrz Andrzej Opolski skierował nas do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia białołęckiego Urzędu Dzielnicy, gdzie usłyszeliśmy, że Stowarzyszenie dla Rodzin przystąpiło do konkursu na realizację projektu, wygrało ów konkurs i przez kolejne trzy lata będzie bez przeszkód realizować program m.in. w Zespole Psychologiczno - Terapeutycznym przy Światowida. Lada dzień dokument potwierdzający dotację zostanie podpisany przez prezydenta Warszawy. Nie ma więc powodów do niepokoju.


(egu)

3829