Jubileusz pod znakiem Chopina

Jedna z najstarszych i najbardziej zasłużonych dla społeczeństwa Warszawy placówek oświatowych, świadek historii miasta i kraju - tak Szkołę Podstawową nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego scharakteryzował Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik w liście, przesłanym na jubileusz 95-lecia.

Szkołę podstawową otwarto w Elsnerowie w 1914 roku; po pożarze, w trzy lata później została przeniesiona na Zacisze. W 1934 roku podzielono ją na dwie placówki: na Targówku Osiedlu i na Zaciszu. W latach wojny, mimo zniszczenia budynku i represji władz okupacyjnych, szkoła pracowała, a mieszkańcy Zacisza naprawiali zniszczone klasy, kancelarię, dach. W latach 1945-46 nauka odbywała się w salach w 4 budynkach, potem w baraku, przywiezionym z Ogrodu Saskiego, za małym na potrzeby dzieci. W 1958 roku zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły pod przewodnictwem Józefa Szewczyka. 24 czerwca 1961 r., został wmurowany kamień węgielny pod budowę Szkoły Tysiąclecia, 2 września 1962 uroczyście otwarto Szkołę Podstawową nr 84, która 10 grudnia 1966 r. otrzymała imię Waleriana Łukasińskiego. Wydarzenia z życia Patrona przypomina tablica, ufundowana przez rodziców uczniów oraz portret namalowany przez jedną z uczennic. 10 grudnia 2009 roku SP nr 84 świętowała 95. urodziny. W budynku przy ul. Radzymińskiej 227, systematycznie remontowanym i unowocześnianym, naukę pobiera 644 uczniów. Dla 4 "zerówek" (88 uczniów) zostało wydzielone skrzydło, korytarz i wyremontowane łazienki.

Gronem 57 nauczycieli kierują: dyrektor Andrzej Zawadzki oraz wicedyrektorki: Zofia Rostek i Barbara Noszczak. "Jest to szkoła wielopokoleniowa - mówi Barbara Noszczak, jedna z absolwentek, zatrudniona tu od 31 lat. - Dziś uczę dzieci swoich uczniów. Jedna dziesiąta grona pedagogicznego to absolwenci szkoły. Najdłuższy staż ma Teresa Gościniak, pracująca w SP nr 84 już 32 lata".

W minionych dwóch latach, dzięki przychylności władz dzielnicy Targówek, wyremontowano i zmodernizowano pomieszczenia na parterze i piętrze oraz pracownie kształcenia zintegrowanego, unowocześniono pracownię komputerową. Szkoła ma dwie sale gimnastyczne; niedawno oddano do użytku nowoczesne boisko sportowe. To zaplecze dla lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć, prowadzonych w świetlicy w godzinach 6.45 - 17.15.

Jako kolejny atut szkoły dyrektor Noszczak wskazuje jej dogodną lokalizację i połączenia komunikacyjne przy ul. Radzymińskiej. Dzięki budowie kładki tuż przy szkole, nie ma zagrożenia, wynikającego z sąsiedztwa ruchliwej arterii. Do SP 84 uczęszcza wielu uczniów spoza rejonu, z Marek i Ząbek.

Od kilku lat wszystkim działaniom towarzyszy hasło: "Otwarci na siebie - otwarci na świat". Uczniowie biorą udział w konkursach z różnych dziedzin. W konkursie historycznym "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" - od trzech lat są w finale. Osiągnięcia ma Uczniowski Klub Sportowy, prowadzony przez Marię Skucha-Obłękowską, współpracujący z MKS "Polonia". W ogólnopolskich zawodach l.a. uczniowie uzyskali III i V miejsce. W ubiegłym roku szkoła zajęła II miejsce w Dzielnicy Targówek w ramach rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Udział w międzynarodowym konkursie matematycznym "Kangur" dał II miejsce w województwie mazowieckim pod względem średniej wyników; w "Kangurku" uczeń IIc uzyskał maksymalną ilość punktów.

Dobrze układa się współpraca ze środowiskiem lokalnym: placówkami kultury, policją, strażą miejską. Od 3 lat w DK "Zacisze" wybrane klasy biorą udział w zajęciach instrumentalnych i tanecznych. Zorganizowano koncert charytatywny na rzecz byłej uczennicy. Od kilku lat uczniowie i wychowawcy świetlicy przygotowują kiermasze świąteczne, z których dochód przeznaczany jest na rzecz hospicjum dziennego dla dzieci przy ul. Agatowej.

W ramach Programu "Zaprzyjaźnij się ze szkołą" prowadzone są zajęcia dla rodziców i dzieci. Na otwarte zajęcia muzyczno-ruchowe wg Carla Orffa przychodzą także dzieci z innych placówek.

Jubileusz szkoły, która ma korzenie na Elsnerowie, był preludium Roku Chopinowskiego. Od września uczniowie zwiedzali miejsca związane z kompozytorem; odbyły się konkursy: wiedzy o Fryderyku Chopinie oraz plastyczny "Brzmienie w obrazach": dzieci słuchały m.in. Etiudy rewolucyjnej, Preludium deszczowego, a swe odczucia utrwalały, malując akwarelami, pastelami, kredkami. Wszystkie działania koordynowała Anna Wiśniewska-Rajkowska, nauczycielka wf, o zainteresowaniach muzyką klasyczną.

Obchodzony 10 grudnia jubileusz Szkoły Podstawowej nr 84 otworzyła prezentacja historyczna, przygotowana przez Grażynę Grudzień, absolwentkę tej szkoły, a Zofia Rostek zaprezentowała współczesny wizerunek placówki. Izabela Pyśk, autorka scenariusza i reżyserka części artystycznej, połączyła historię placówki z muzyką Chopina. Jego pieśni wykonał chór szkolny pod batutą Marty Meyerholz, rytmy w ruchu zaprezentował zespół taneczny Ewy Gietki. Scenografię wykonali uczniowie pod kierunkiem Konrada Lesiaka, a także nauczyciele świetlicy szkolnej.

Uczestnicy uroczystości obejrzeli wystawę "Chopin na emigracji", "Chopin w malarstwie, literaturze i filmie", "Mazowsze Chopina", "Żelazowa Wola", "Spacer Chopina po Warszawie", "Historia konkursów Chopinowskich" - powstałą dzięki akcji zbierania przez uczniów materiałów na wymienione tematy oraz wspólnego z rodzicami i nauczycielami dekorowania nimi szkolnych korytarzy.

Ostatnim w roku 2009 akcentem jubileuszowym była wieczornica, poświęcona Fryderykowi Chopinowi, z udziałem koła teatralnego uczniów klas I - III, prowadzonego przez Dorotę Urbańską i Lilianę Wysoczarską. Ten program zostanie powtórzony 3 maja bieżącego roku.


K.

PS. Także burmistrz Dzielnicy Targówek przesłał list gratulacyjny, ale do szkoły im. Waleriana Łukaszewicza. Błędny adres, czy patron?
7670