Modernizacja dla zdrowia

"Oddajemy przychodnię, na dziś - najnowocześniejszą w Warszawie. Spełnia ona wszystkie wymagania europejskie w zakresie funkcjonowania i architektury" - powiedział 15 stycznia Michał Kawecki, dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Bródno, podczas uroczystego otwarcia - po zakończonej modernizacji - Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Rembielińskiej 8.

Modernizację i przebudowę tej przychodni rozpoczęto w 2008 roku, po otrzymaniu dofinansowania z budżetu m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Polityki Zdrowotnej. Obrys zewnętrzny budynku został zachowany. Wewnątrz dobudowano trzon windowy. Pomieszczenia pracowni diagnostyki laboratoryjnej i jej zaplecza przebudowano w nowoczesny kompleks laboratoryjny. Wyodrębniono poradnie: ginekologiczną i stomatologiczną. Przygotowano pomieszczenia dla poradni pulmonologicznej i ftyzjatrycznej.

Ze środków budżetu m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Polityki Społecznej, przyziemną część przychodni przebudowano na poradnię leczenia uzależnień, z własnym wejściem i odrębną rejestracją. Pacjenci mają do dyspozycji gabinet pierwszego kontaktu, gabinet lekarski, pokoje terapii indywidualnej, sale terapii grupowej, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze. Zapotrzebowanie na usługi działającej od marca 2009 r. poradni uzależnień przerosło wszelkie oczekiwania. Poradnie na Rembielińskiej 8 wzbogaciły się w nowoczesny sprzęt, gabinety wyposażono w meble medyczne. Personel przychodni otrzymał komfortowe pomieszczenia socjalne.

Uroczystego przecięcia wstęgi w holu zmodernizowanego obiektu dokonali wspólnie z dyrektorem Michałem Kaweckim przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy: Karolina Marczyk - Rokicińska - pełnomocnik prezydenta ds. społecznych, Bogdan Jaskołd - dyrektor Biura Polityki Społecznej, Dariusz Hajdukiewicz z Biura Polityki Zdrowotnej, Andrzej Kicman - dyrektor Biura Administracyjnego oraz Marcin Hofman - przewodniczący komisji zdrowia Rady Warszawy i Grzegorz Zawistowski - burmistrz Dzielnicy Targówek.

Ksiądz prałat Marcin Wójtowicz z dekanatu Targówka poświęcił i pobłogosławił przychodnię, a potem - poszczególne poradnie. Wcześniej był tu pacjentem; na tej podstawie wyraził opinię, że w przychodni czuje się bezpośrednią, ciepłą relację między lekarzami i pacjentami.

"Jesteśmy nastawieni szczególnie na ludzi starszych; chcemy zająć się ich problemami" - zapewnił dyrektor Michał Kawecki. Wśród osiągnięć ubiegłego roku wymienił uruchomienie Poradni Geriatrycznej przy ul. Poborzańskiej 6. W poniedziałki przyjmuje pacjentów lekarz geriatra - jeden z pięciu w warszawie lekarzy tej specjalności. W 2009 roku nawiązana została współpraca z grupą kobiet po mastektomii, które zorganizowały Koło Amazonek. W każdy piątek w godz. 17 - 19 w pokoju nr 121 Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy Poborzańskiej 6 Koło Amazonek zaprasza kobiety z rozpoznanym nowotworem piersi - przed, w trakcie i po leczeniu. Kontakt telefoniczny - nr 22 519 85 24.

Przy okazji otwarcia zmodernizowanej przychodni, kierownictwo i pracownicy SZPZLO zachęcają mieszkańców, by w 2010 roku częściej zaglądali tu - profilaktycznie. Realizowane będą zadania z zakresu promocji zdrowia dla młodzieży i dorosłych (w tym szczególnie dla kobiet w ciąży), m.in. "Zdrowa mama i ja" oraz "Szkoła Rodzenia dla Mamy i Taty". Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 22 811 42 91 wewn. 105.

Na modernizację i przebudowę czekają Przychodnie przy ul. Łojewskiej 6, Tykocińskiej 32/34 oraz Majowej 4. Dyrektor Kawecki poinformował, że Rada Społeczna SZPZLO Warszawa-Bródno podjęła uchwałę, obligującą do podjęcia intensywnych działań, związanych z uruchomieniem Centrum Seniora. Wiąże się to z wykupem nieruchomości przy ul. Świdnickiej 6A.

Doceniając działania na rzecz seniorów, Oddział Rejonowy Warszawa Targówek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wystąpił do Zarządu Głównego PZERiI o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Bródno.

Funkcjonowanie Przychodni, zmodernizowanej kosztem 8,5 mln zł ze środków Urzędu Miasta i ZOZ Bródno, od pierwszego dnia utrudnia brak miejsc parkingowych. Do wejścia nie może podjechać nawet karetka pogotowia ratunkowego.


K.

6174