Żłobkowa akademia dla rodziców

1,6 miliona złotych na edukację rodziców małych dzieci i 200 nowych miejsc w żłobkach w 2010 roku, a do 2011 roku 510 nowych miejsc w żłobkach zapowiada ratusz.

Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy zorganizował w żłobku nr 13 przy ul. Markowskiej 17a konferencję prasową na temat drugiej edycji bezpłatnych warsztatów edukacyjno - szkoleniowych dla rodziców dzieci do lat trzech i oczekujących dziecka oraz planów zwiększenia liczby miejsc w żłobkach warszawskich. W ramach tej edycji warsztatów, zajęcia odbywają w soboty począwszy od 9 stycznia do 27 listopada 2010 r. w 30 warszawskich żłobkach i obejmują trzy grupy tematyczne (w pełnym cyklu 4 soboty, 32 godziny):

- z umiejętności wychowawczych (48 warsztatów),

- z zakresu higieny małego dziecka i profilaktyki wad postawy (46 warsztatów),

- z zakresu prawidłowego żywienia małego dziecka (34 warsztaty).

Na Pradze Północ warsztaty odbywają się w dwóch żłobkach: nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3a z umiejętności wychowawczych 20 i 27 lutego i nr 13 przy ul. Markowskiej 17a w dniach 8 i 15 maja; z zakresu higieny i profilaktyki wad postawy 27 marca w żłobku nr 13 i 9 października w żłobku nr 11; z zakresu żywienia - 20 listopada w żłobku nr 11. Adresy pozostałych żłobków w Warszawie i daty poszczególnych tematów warsztatów znajdują się na stronie internetowej

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci mogą zapisać się na warsztaty w dowolnym czasie i nie muszą uczestniczyć w całym cyklu zajęć. Na czas warsztatów żłobki zapewniają bezpłatną opiekę nad dziećmi i posiłek, ale, niestety, płatny.

Wnioskodawcą projektu pod nazwą "Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo" jest m.st. Warszawa, zaś instytucją wdrażającą jest Zespół Żłobków m.st. Warszawy. Projekt sfinansowany jest ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 85% i ze środków m.st. Warszawy w 15% o łącznym koszcie 1,6 mln zł. Jest to pierwszy i jak dotąd jedyny tego typu projekt w Polsce. Celem tego projektu jest pomoc rodzinie - podstawowej komórce społecznej - w zakresie sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem. Podstawowe treści tego projektu to:

- wychowanie dziecka na wartościowego członka współczesnego społeczeństwa poprzez zapobieganie agresji i patologicznym zachowaniom, współdziałania z innymi w swoim środowisku, lojalnością, solidarnością oraz pomocą słabszym i potrzebującym wsparcia moralnego, a często materialnego, co świadczy o nieegoistycznej trosce o innych,

- higiena i profilaktyka wad postawy oraz właściwa pielęgnacja dziecka podczas choroby oraz w życiu codziennym,

- zasady zdrowego żywienia małego dziecka, mające wpływ na prawidłowy jego rozwój fizyczny oraz zapobieganie otyłości lub anoreksji, co w rezultacie prowadzi do wychowania zdrowego fizycznie dorosłego człowieka.

Do przyczyn zaburzeń w rozwoju dziecka spowodowanych przez środowisko rodzinne należą m.in. negatywne style wychowawcze, niekorzystne postawy rodziców czy brak zaspokajania potrzeb. W przeciwieństwie do placówki typu żłobek, gdzie wpływy są zamierzone, planowane i zorganizowane, oddziaływania rodziny na rozwój umysłowy dziecka mają często charakter spontaniczny, nie wynikający z określonego programu działalności wychowawczej. Żłobek jako placówka opiekuńczo - wychowawcza, jest ważnym czynnikiem środowiskowym wpływającym na rozwój dziecka. W żłobku dziecko uczy się funkcjonowania w grupie społecznej, odpowiedzialności za słowa i czyny, nabywa wiadomości i umiejętności potrzebne do dalszej edukacji w przedszkolu i szkole, co pozwoli na właściwe przygotowanie do zaistnienia później w dorosłym świecie.

Warsztaty mają pomóc rodzinom w tych trudnych, odpowiedzialnych działaniach kształtujących nowe pokolenie naszego kraju. Do opisu tego projektu trzeba dodać, co na pewno rodziców ucieszy najbardziej, że rozpocznie się budowa nowych żłobków na Bielanach i Pradze Południe. Ponad 90 miejsc będzie miał nowy żłobek nr 38 przy ul. Brechta 14a na Pradze Północ, który zostanie uruchomiony w IV kwartale br.


KS

6030