Dialog o edukacji na Pradze Północ

Styczniowe posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ poświęcone było w całości edukacji. Temat ten jest jednym z najważniejszych obszarów Strategii dla Pragi, o opracowanie której wystąpiła strona społeczna.

Jeszcze przed spotkaniem wiele emocji wzbudził dokument "Projekt dydaktyczno - wychowawczy dzielnicy Praga Północ", przygotowany przez wydział oświaty urzędu dzielnicy i rozesłany członkom komisji. Przedstawiciele praskich stowarzyszeń poddali go ostrej krytyce, posiłkując się opiniami ekspertów. Samo posiedzenie komisji przebiegło jednak spokojnie, w znacznej mierze dzięki kojącej obecności pani burmistrz Jolanty Koczorowskiej. W spotkaniu wzięli udział także dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz pracownicy oświaty z Pragi Północ.

Wydział oświaty zaprezentował dane statystyczne na temat edukacji w dzielnicy, nie upubliczniając swego kontrowersyjnego opracowania. Stronę społeczną najbardziej niepokoją wyniki nauczania, które na Pradze Północ są najniższe w całej Warszawie. Oczekiwano diagnozy tego stanu rzeczy. Wyniki nauczania są najniższe, ale wyższe niż średnia krajowa - próbowali pocieszać urzędnicy.

Te dane niewiele mówią bez porównania z danymi z innych dzielnic - stwierdził Tomasz Peszke z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców "Michałów". Mając na względzie fakt, że spotkania te powinny zmierzać do opracowania kompletnej Strategii dla Pragi, strona społeczna oczekiwała prezentacji zawierającej elementy takiej strategii: zestawienie istotnych danych ze wskaźnikami dotyczącymi dzielnicy i wskaźnikami porównawczymi oraz diagnozę sytuacji wynikającą z tych danych. Bez tego trudno np. zinterpretować informację, że w roku szkolnym 2008/9 wydano ponad 20 milionów na edukację na Pradze Północ, albo ocenić wzrost ilości dzieci w placówkach społecznych, a zmniejszanie w gminnych.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli chwalili się swoimi osiągnięciami, przyczyny złych wyników edukacyjnych upatrując w problemach społecznych mieszkańców dzielnicy. W szkole podstawowej na Kowieńskiej jest 40% uczniów dysfunkcyjnych, którzy wymagają więcej uwagi i troski ze strony nauczycieli. Tracą na tym pozostali uczniowie. Podobną skalę problemu zauważono i w innych szkołach. Według danych wydziału oświaty, specjalnej pomocy wymaga co czwarty północnopraski gimnazjalista. Przyczynia się do tego niski wskaźnik wykształcenia, wysokie bezrobocie, zagrożenie wykluczeniem społecznym. Choć szkoły są dobrze wyposażone i mają pieniądze na zajęcia pozalekcyjne, dzieci w nich nie uczestniczą. Podobnie jest z edukacją przedszkolną - choć miejsca dla dzieci są, rodzice ich do przedszkola nie posyłają. Tak jest np. w przedszkolu na Markowskiej. Specjalna kampania urzędu dzielnicy, mająca spowodować objęcie edukacją przedszkolną praskie pięciolatki, również nie przyniosła spodziewanego efektu - zgłoszono 120 dzieci na 300 wolnych miejsc. W wieku przedszkolnym kształtują się podstawowe umiejętności społeczne. Dzieci, które nie chodzą do przedszkola, zwłaszcza te z rodzin zagrożonych wykluczeniem, są już na starcie na znacznie gorszej pozycji. Powstają zapóźnienia, które potem bardzo trudno odrobić. Przejawem pozytywnej reakcji na te problemy jest zapowiedź tworzenia od przyszłego roku większej ilości klas terapeutycznych.

Chwalono się wysokim poziomem szkół ponadgimnazjalnych, jednak uczniowie z Pragi Północ we Władysławie IV czy LO im. Ruy Barbosa stanowią zdecydowaną mniejszość. Zwrócono uwagę na potrzebę poprawy współpracy szkół z organizacjami społecznymi. Dyrektorzy szkół oczekują pomocy z ich strony, ale organizacje społeczne też często czują się pominięte w różnego rodzaju działaniach i niedoinformowane.

Spotkanie przyniosło wymianę opinii, zasygnalizowanie problemów, jednak brak na razie wymiernych efektów. Postanowiono dalej rozmawiać, tym razem - miejmy nadzieję - przy lepszym rozpoznaniu istoty spraw i bardziej merytorycznym przygotowaniu materiałów.

Jak wykazano, diagnoza problemów edukacyjnych dzielnicy jest silnie związana z problemami społecznymi. Będzie im poświęcone następne posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ.


Kr.

6014