Dziś Popielec

Skończył się karnawał, dzisiaj przypada Środa Popielcowa, zwana niegdyś Wstępną Środą, która w kalendarzu chrześcijańskim rozpoczyna 40-dniowy okres Wielkiego Postu, przygotowujący nas do Świąt Wielkanocy. Popielec to dzień szczególny, który wprowadza nas w nastrój zadumy, powagi i refleksji.

W tym dniu podczas Mszy św. kapłan posypuje głowy wiernych popiołem, wygłaszając przy tym jedną z dwóch formuł: "Prochem jesteś i w proch się obrócisz" lub "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", co ma przypominać człowiekowi o kruchości jego życia i potrzebie pokuty.

Rytuał ten wprowadzony został ok. IV w., ale najpierw przeznaczony był wyłącznie dla osób publicznie odprawiających pokutę. W XI w. papież Urban II uczynił go obowiązującym zwyczajem w całym Kościele. Popiół do posypywania głów uzyskuje się z palm wielkanocnych, poświęconych w Niedzielę Palmową ubiegłego roku. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły, czyli ograniczenie ilości posiłków do trzech: jednego do syta oraz dwóch skromnych.

Mimo że Środa Popielcowa nie obliguje wiernych do uczestniczenia we Mszy Świętej i jest normalnym dniem pracy, to jednak w kościołach gromadzą się tłumy, porównywalne do tych w czasie najważniejszych świąt chrześcijańskich. Próbowano różnie tłumaczyć ten fenomen, ale najbardziej prawdopodobnym powodem popularności Popielca jest chęć zatrzymania się, wewnętrzna potrzeba wyciszenia i refleksji, aby jak najlepiej przygotować się do Świąt Wielkanocy.


J.

3343