"Zielone podwórka" na Pradze Północ

Po naszej publikacji na ten temat, do programu "Zielone podwórka" pilotowanego przez Związek Stowarzyszeń Praskich zgłaszają się kolejne grupy mieszkańców. Projekt został pomyślany jako część przygotowań miejskiego Centrum Dialogu Społecznego do Euro 2012. Zazielenione i przystosowane do potrzeb mieszkańców mają zostać cztery podwórka, choć chętnych jest znacznie więcej. Odbywają się spotkania mieszkańców ze studentami SGGW, którzy opracują projekty oraz przedstawicielami ZGN - gospodarzem terenu. Zgłoszono podwórka z różnych części Pragi, m.in. z ul. Stalowej, Łochowskiej i Kłopotowskiego.

Program ma na celu stworzenie bezpiecznej, estetycznej i funkcjonalnie urządzonej przestrzeni publicznej, odpowiadającej potrzebom mieszkańców. Wspólna praca przy jej powstawaniu i wspólne korzystanie z podwórek poprawi więzi sąsiedzkie i spowoduje powstawanie nowych form spędzania czasu w pobliżu własnego domu. Na razie przygotowanych zostanie 4 do 5 projektów zielonych podwórek - tyle ma szanse na finansowanie, choć nie wiadomo czy uda się zrealizować wszystkie z ciekawych propozycji, jak np: oczko wodne typu dotleniacz, miejsce na grilla, "dechy" na występy artystów i potańcówki, kącik rozmów sąsiedzkich dla starszych i osobno dla młodzieży, czy mała górka do zjeżdżania na sankach. Prowadzone są rozmowy nad poszerzeniem formuły konsultacji i doradztwa. Być może, uda się pozyskać do współpracy pracowników naukowych i studentów także z innych warszawskich uczelni.

Kr.
3322