Dialog o modernizacji i kulturze

Od kwietnia 2009 roku Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego podejmowała działania inicjatywno-doradcze w różnych dziedzinach, ważnych dla społeczności Pragi. Informacja o ustawie z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działaniu pożytku publicznego, podana na spotkaniu DKDS 14 kwietnia, skłoniła przedstawicieli 11 organizacji do podjęcia - jednomyślnie - uchwały o kontynuowaniu prac DKDS w dotychczasowej formule.

Dyskusję wywołał temat "Modernizacja ulicy Białostockiej". Przetarg na I część przeprowadzony został w 2009 roku, na II część będzie w 2010 roku, zakończenie modernizacji - do końca września. Przewiduje się m.in. nowe chodniki, pasy zieleni, miejsca parkingowe, wymianę asfaltu, ścieżkę rowerową od ul. Markowskiej do Grodzieńskiej, w kilku miejscach - wysepki, zmuszające kierowców do hamowania.

Tomasz Peszke zwrócił uwagę, że mieszkańcy chcieli zapoznać się z projektem modernizacji ul. Białostockiej, ale nie mieli takiej możliwości; na obecnym etapie za późno na konsultacje. Jego zdaniem, prezentacja dokonywana jest według gustu i raczej pod dyktando drogowców niż urbanistów, nie uwzględnia podstawowych założeń Stołecznego Konserwatora Zabytków. Wątpliwości budzi zgodność tego projektu ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju m.st. Warszawy.

Wiceburmistrz Jarosław Sarna zapewnił, że 3 października 2007 roku Stołeczny Konserwator Zabytków wydał pozytywną opinię. Nowym wyzwaniem będzie ujęta w WPI modernizacja ul. Kawęczyńskiej. Na tym przykładzie warto spróbować dopracować się metod, które pozwolą uniknąć niedoróbek z poprzednich projektów.

Dyskusja zaowocowała podjęciem uchwały, w której DKDS zwróciła się do zarządu dzielnicy o konsultowanie inwestycji i modernizacji realizowanych przez Dzielnicę Praga Północ: publikowanie na stronie internetowej dzielnicy koncepcji projektu, konsultowanie z DKDS, organizacjami społecznymi i mieszkańcami projektów koncepcji projektowych i przygotowywania projektów wykonawczo-budowlanych, konsultowanie i koordynowanie tych projektów z użytkownikami terenów, sąsiadujących z inwestycją oraz wytycznych i regulacji, zawartych w aktach przyjętych przez m.st. Warszawa i inne organy.

Najszerzej prezentowanym i dyskutowanym tematem była kultura na Pradze. Jako zadanie urzędu dzielnicy i swoje własne, naczelnik wydziału kultury Magdalena Hennig-Rosiecka wskazała aktywizację i pomoc w realizacji pomysłów, które są do niej zgłaszane. Filarami pracy są: Dom Kultury "Praga", biblioteki i Muzeum Warszawskiej Pragi, pomocne są co roku ogłaszane konkursy dotacyjne: starania Warszawy o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016; projekt "Sztuka i animacja kultury w przestrzeni miejskiej". Pani naczelnik przedstawiła program imprez kulturalnych, organizowanych przez Urząd Dzielnicy Praga Północ, obejmujący: koncerty, Jarmark Floriański (15 - 16 maja), Dzień dziecka, Powitanie wakacji w Parku Praskim, "Noc Pragi", "Noc Muzeów (15/16 maja, wspólnie z Muzeum Warszawskiej Pragi), spacery praskie (w każdą sobotę od maja do października, wspólnie z Biurem Podróży PTTK "Trakt"); "Nocna strefa sztuki" (w każdy piątek od godz. 18. wspólnie z pracowniami artystycznymi, galeriami z ulic Ząbkowskiej i Brzeskiej). Program można uzupełniać - zapewniła pani naczelnik. Przewodniczący DKDS Krzysztof Tyszkiewicz zwrócił uwagę na konieczność wiązania kultury i edukacji. "Słuszna uwaga" - stwierdził wiceburmistrz Artur Buczyński, podając przykłady już zrealizowanych działań (Serduszko dla dzieci, Festiwal filmów) i zapowiadając kolejne projekty społeczne z aspektem kulturalnym, finansowane z "korkowego". Powołał już pełnomocnika ds. edukacji kulturalnej, Annę Mamińską z DK "Praga". Pełnomocników powołają także dyrektorzy szkół.

Zdaniem wiceprzewodniczącej DKDS, Marii Pokój, w polityce nie dostrzega się wielokulturowości Pragi. Sprawy społeczne, kulturalne i zdrowotne trzeba omawiać kompleksowo. Młodzież praska chce mieć swoje kluby, sama je urządzać. Potrzebni są streetworkerzy.

Zgodnie z zapowiedzią Magdaleny Hennig-Rosieckiej, we wrześniu zorganizowane będzie szkolenie dla streetworkerów. Tomasz Peszke ze Stowarzyszenia Mieszkańców Michałów podał w wątpliwość sens tworzenia na Pradze centralnego ośrodka kultury (będzie drogi, efektów nie będzie) i postawił kilka pytań: Czy teatr, sala koncertowa - mają sens? Czy dzielnica ma strategię utrzymywania prywatnych instytucji kultury? Czy warto płacić za biblioteki w obecnej formie? Czy w dziedzinie imprez masowych chcemy czegoś więcej niż festiwale, jarmarki? Jakie instytucje dzielnica ma finansować, jakich - nie?

Czy urząd rozłoży parasol ochronny nad pracowniami artystycznymi, którym ZGN podnosi czynsze - zapytał Jacek Schmidt ze Stowarzyszenia 11 Listopada, o budżet edukacji kulturalnej i wizję współpracy z NGOsami oraz zakres i możliwości konsultacji - Wiesław Jakubczak z Artbale - Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki.

Wiceburmistrz Artur Buczyński obiecał przynieść na następne posiedzenie wspólny program kultury i edukacji różnych wydziałów urzędu i praskich instytucji. Można przypuszczać, że znajdą się w nim zapowiedziane na spotkaniu DKDS przez dyrektora DK "Praga" Tomasza Kalińskiego cykliczne imprezy: "Na Pradze jest jazz", "Muzyka kameralna i organowa", koncerty "Etno - Praga". W planach tej placówki są działania teatralne: teatr impresaryjny oraz warsztaty z udziałem dzieci. Potrzebna jest wielofunkcyjna sala widowiskowo-koncertowa; edukację kulturalną powinny spełniać także filie Domu Kultury. Naczelnik wydziału kultury wypowiedziała się przeciw likwidacji bibliotek - pełnią one także funkcję świetlic.

Najwięcej kontrowersji wywołał pomnik Pana Gumy na ul. Stalowej. Jego powstanie poparła jedna z organizacji; Dzielnica nie finansowała rzeźby. Na posiedzeniu DKDS określono ją słowami: "temat trudny", "antypromocja", "obraza", ale też "przestroga".

Dyskusja będzie kontynuowana - zapowiedział Krzysztof Tyszkiewicz. - Zależy nam na stworzeniu, wspólnie z dzielnicą, strategii w dziedzinie kultury.

K.
7936