Majowy raport z TMP

Od czasu naszego ostatniego raportu z budowy Mostu Północnego sporo się zmieniło. Od połowy kwietnia, przy zachodnim przyczółku mostu trwają prace nad układaniem kolejnych warstw nasypu - to już ostatnie warstwy. W tym samym czasie montowane są panele ściany oporowej - notabene najwyższej w kraju - znajdującej się pomiędzy Marymoncką i Wisłostradą. Strop wiaduktu, stanowiącego przedłużenie ulicy Farysa, jest już niemal gotowy - poza tą jego częścią (północną), która powstanie po zakończeniu budowy kolektora oczyszczalni ścieków Czajka.

Po bielańskiej stronie, na podporach, montowane są kolejne elementy stalowej konstrukcji mostu. Tam gdzie było to konieczne, jak pisaliśmy w marcowym wydaniu NGP, powstały dwie podpory pomocnicze, na których tymczasowo będzie się opierać konstrukcja. W tym celu muszą być wzmocnione nabrzeża Wisły, jak pamiętamy, te same prace wykonywano wcześniej po białołęckiej stronie.

Trwają prace przy wykopach w korycie rzeki - tam zostaną umieszczone podpory nurtowe. Spoczną na nich stalowe ramy i dopiero na tych ramach zostanie umieszczona - również stalowa - konstrukcja mostu. Gotowe są już krawężniki na wschodniej jezdni Wisłostrady - zostały ułożone do wysokości nowej kładki. Następny odcinek jest zastopowany przez prace przy kolektorze oczyszczalni ścieków Czajka, które przebiegają w tym momencie pod Wisłostradą. Dobiegają końca prace przy tunelu kolejowym. Powstają fundamenty i korpusy wiaduktów przy ulicy Prozy. Wysunięty najbardziej na północ element wiaduktu trasy Mostu Północnego został już zamontowany, przy jego montażu konieczne było wstrzymanie ruchu. Pozostałe elementy będą montowane bez utrudnień komunikacyjnych.

Powstały objazdy między Obrazkową, Myśliborską i Świderską, położono na nich tymczasową nawierzchnię, przypominamy, że rondo przy białołęckim komisariacie policji zostanie zlikwidowane. Równolegle trwają prace przy przebudowie kanalizacji w okolicy ronda. Powoli wyłaniają się kolejne, betonowe fragmenty wiaduktu nad ulicą Świderską.

Do końca maja zostanie zrekonstruowany - znajdujący się w bezpośredniej bliskości Trasy Mostu północnego - odcinek wschodniej jezdni ulicy Modlińskiej, wraz z krawężnikami.

Warto pokusić się o podsumowanie choćby najważniejszych prac przy budowie Mostu Północnego. Mija już blisko rok i miesiąc od podpisania umowy na wykonanie inwestycji pomiędzy inwestorem - ZMID i wykonawcą - Pol - Aqua S.A. Gotowy jest zachodni przyczółek wiaduktu nad Marymoncką - filary, ułożona jest niemal cała stalowa konstrukcja. Wiadukt nad torowiskiem tramwajowym (zachodnia jezdnia Marymonckiej) ma gotowe fundamenty i ściany, trwają jeszcze prace przy stropie, rozpoczęły się wykopy i zbrojenia pod wiadukt wschodniej jezdni Marymonckiej. Niemal gotowy jest tunel tramwajowy, wiadukt Wisłostrady nad ulicą Prozy ma już część fundamentów i zbrojeń. Podobnie jest ze zjazdem z Mostu na Wisłostradę, w kierunku Łomianek. Oba przyczółki wiaduktu nad Wisłostradą są już gotowe, oparta jest na nich cała stalowa konstrukcja. Ściana oporowa od Farysa do zachodniego przyczółka mostu - prawie gotowa, kładka pieszo - rowerowa nad Wisłostradą - brakuje jedynie balustrad. Ściany i strop ma już wiadukt nad Świderską, gotowy jest wschodni przyczółek i zbrojenia filarów wiaduktu przy Obrazkowej. Za wykonane można uznać wszystkie lądowe podpory mostu, bowiem kończą się już prace przy dwóch ostatnich - podporach konstrukcji tramwajowej. Wbito już pale do podpór, które będą umieszczone w korycie rzeki. Zakończyło się nasuwanie elementów stalowej konstrukcji mostu, do ostatnich podpór lądowych od strony Białołęki. Trwa montaż stalowej konstrukcji, najbliżej przyczółka, po stronie bielańskiej. Nasypy - do 3/4 wysokości - wykonano wzdłuż Świderskiej, od Świderskiej do wału przeciwpowodziowego, od zachodniego przyczółka mostu do Farysa. Powstają nasypy wzdłuż Obrazkowej i między zachodnim i wschodnim przyczółkami wiaduktu Marymonckiej.

I najświeższe wieści z budowy. W nocy z 4 na 5 maja zdemontowano starą pieszą kładkę nad Wisłostradą. Było to wyjątkowo spektakularne widowisko - rozbierana po kawałku, na trzech pomocniczych podporach. Przez otwory wycięte w konstrukcji przeciągnięto masywne łańcuchy. Na nich potężny dźwig unosił - wcześniej pocięte - fragmenty starej kładki. Tuż przed zakończeniem tej operacji, na nowej kładce odbywała się próba obciążeniowa. Zbiorniki z wodą dociążyły budowlę, zaś przyrządy pomiarowe zamontowane pod kładką mierzyły stopień jej ugięcia. Nowa kładka będzie dostępna dla pieszych i rowerzystów dopiero po zakończeniu budowy TMP.

Nasz następny raport z budowy już wkrótce.


(egu)
6499