PPP na Pradze Północ

Punkt Pośrednictwa Pracy przy ul. Kłopotowskiego 15 lok. 1 działa od stycznia bieżącego roku. Do końca kwietnia trafiło tu 187 młodych ludzi, zainteresowanych podjęciem pracy. Kim są, czego poszukują? - zapytaliśmy pośrednika pracy, Annę Zielską.

Jako pierwszy zgłosił się 27-letni mężczyzna; znalazł ofertę, odpowiadającą jego wymaganiom i rozpoczął pracę. Pierwsza kobieta, 23-latka, wybrała ofertę "archiwizowanie dokumentów" - dla młodej osoby, studiującej w systemie zaocznym.

Każda osoba, przyjmująca ofertę, wypełnia ankietę. Dalszy ciąg sprawy jest monitorowany w PPP. Przychodzą młodzi ludzie nie tylko z Warszawy. Wśród zgłaszających się więcej jest kobiet niż mężczyzn. Niektórzy przyznają, że zmusza ich sytuacja życiowa: mogą liczyć tylko na siebie, muszą zarabiać.

Pośrednik pracy udziela też wskazówek uczniom szkół średnich, kończącym gimnazjum i chcącym podjąć pierwszą pracę. Osobom, szukającym zajęcia w konkretnym zawodzie, służy radą, udziela informacji, gdzie mogą znaleźć specjalistyczną ofertę.

Największym zainteresowaniem cieszy się oferta dla hostessy/promotora: praca przy promocjach, np. promocja marki, promocja usług, degustacja w supermarkecie. Osoby, które wyrażą chęć, mogą zostać zakwalifikowane do programu "OHP jako realizator usług rynku pracy". Wypełniają dodatkową ankietę, a pośrednik odbywa z nimi indywidualne spotkania, pomaga konstruować ankiety aplikacyjne, aktywnie poszukiwać pracy przez internet.

Punkt Poszukiwania Pracy jest jednostką projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresatami Projektu są młodzi ludzie (15 - 25 lat), w tym bezrobotni i nieaktywni zawodowo, wymagający wsparcia na rynku pracy; uczniowie i absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy, potrzebujący pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkolenia zawodowego; osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie.

Doradztwem i orientacją zawodową zajmują się także: Kluby Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centrum Kariery, Ośrodki szkolenia Zawodowego oraz Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej OHP.

Praski Punkt Pośrednictwa Pracy czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 - 15.45. Informacje na temat ofert pracy można uzyskać przez internet: www.mbp.ohp.pl oraz telefonicznie pod numerem 22 497 08 56.

Uruchomiony 1 maja 2009 roku Projekt "OHP jako realizator usług rynku pracy" zawiera nazwę Ochotnicze Hufce Pracy - organizacji, która została powołana 13 czerwca 1958 roku, uchwałą Rady Ministrów i nawiązywała do tradycji Junackich Hufców Pracy z 1936 roku. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2013 roku.


K.
4664