Sierpniowy raport z Mostu Północnego

Unijne środki na budowę Mostu Północnego w kwocie 374,6 mln zł już są. Dofinansowanie stało się faktem - 4 sierpnia uroczyście podpisano umowę. Tymczasem na budowie - od czasu naszej ostatniej wizyty na początku lipca - sporo nowości.

Wysoka fala na Wiśle występuje niemal przez całe tegoroczne lato. Tak jest i w sierpniu. Znów trzeba było wstrzymać prace nad samym brzegiem i w komorach, w których powstają fundamenty podpór nurtowych. Zdążono ze wschodnią podporą - została zabetonowana, zanim nadeszła kolejna wysoka fala. Rośnie wiadukt stanowiący przedłużenie ulicy Farysa, betonowane są kolejne jego fragmenty. Widoczne są już ściany wiaduktu tramwajowego, niebawem powstanie brakujący odcinek wschodniej jezdni Wisłostrady, zasypano już fragment ulicy Prozy, biegnący pod arterią. Równocześnie trwają prace przy wiadukcie, po którym będzie biegła wschodnia jezdnia Marymonckiej. Tymczasowo ruch Marymoncką odbywa się na nowo wybudowanym wiadukcie, po którym docelowo będzie biegła zachodnia jezdnia Marymonckiej. Dawna Marymoncka jest wyłączona z ruchu, dzięki temu możliwe było rozebranie do końca starego wiaduktu nad torowiskiem tramwajowym.

Od końca lipca samochody jadące w kierunku Legionowa poruszają się nową, wschodnią jezdnią Modlińskiej. Ruch w odwrotnym kierunku (w stronę centrum Warszawy) odbywa się starą jezdnią wschodnią. Od początku sierpnia trwa zasypywanie wschodniego przyczółka wiaduktu przy Obrazkowej. Powstaje również kolejny wiadukt po białołęckiej stronie - u zbiegu Obrazkowej, Myśliborskiej i Świderskiej - to po nim trasa Mostu Północnego będzie przejeżdżała nad Myśliborską. Trwają prace przy zbrojeniu jego fundamentów. Powstaje ściana oporowa przy białołęckim komisariacie policji.

A nieco wcześniej, po 15 lipca, można było obserwować już niemal końcowe prace w tunelu, w którym będą się łączyły tory tramwajowe w kierunkach Młociny - Most - Marymoncka. Te prace to układanie płyt podłogowych, wykańczanie stropu i ścian. Bardzo widowiskowo prezentował się nadbrzeżny rozładunek i montaż fragmentów stalowej konstrukcji mostu, które przypłynęły na barkach. Dźwig umieszczał elementy na stanowisku montażowym, zaś całą resztę, czyli precyzyjne ich ustawianie, wykonywali ludzie siłą własnych rąk, jedynie przy użyciu długiej dźwigni.

Na początku lipca, po tygodniach przerwy spowodowanej wysoką falą na Wiśle, umieszczano kolejny fragment stalowej konstrukcji mostu na podporach po bielańskiej stronie. 250-tonowy element, najcięższy ze wszystkich, montowano przy użyciu dwóch dźwigów. Jeden z nich, o udźwigu 650 ton, to największy w naszym kraju dźwig kołowy. Drugi jest w stanie udźwignąć 450 ton. Długo i mozolnie przygotowywano podłoże dla obu olbrzymów i stosunkowo szybko umieszczono masywną konstrukcję na podporach, choć ta operacja wymagała zegarmistrzowskiej precyzji.

Most Północny będzie ósmym stołecznym mostem na Wiśle. Jego trasa znacząco poprawi komunikację między prawobrzeżną a lewobrzeżną częścią Warszawy. Inwestycja odciąży przede wszystkim Most Grota - Roweckiego i skomunikuje Białołękę z Bielanami, a poprzez Bielany (węzeł przesiadkowy Młociny) z resztą stolicy. Konstrukcja mostu to trzy wiadukty - dwa z trzypasmowymi jezdniami i jeden wiadukt z trasą tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym, estakady drogowe i łącznice z węzłami wielopoziomowymi i skrzyżowaniami, ściany oporowe, ponad 8 kilometrów kładek dla pieszych, nieco ponad 6 kilometrów ścieżek rowerowych, ekrany akustyczne, ogromna ilość urządzeń bezpieczeństwa ruchu. O skali inwestycji najlepiej mówią liczby - węzeł Pułkowa będzie się składał m.in. z 10 wiaduktów drogowych i 9 murów oporowych, zaś węzeł Modlińska z 5 wiaduktów i 9 murów oporowych.

Minęło 14 miesięcy, odkąd rozpoczęła się budowa pierwszego odcinka trasy Mostu Północnego - od węzła Modlińska do węzła Pułkowa - wykonawca zrealizował blisko 50% prac przewidzianych w harmonogramie. Ten odcinek trasy ma długość 3,4 km, zaś koszt jego wykonania to 976,6 mln zł. Planowane zakończenie budowy tego fragmentu trasy Mostu Północnego to grudzień 2011. Drugi odcinek to 860 metrów drogi wojewódzkiej, od węzła Pułkowa do węzła Młociny, gdzie znajduje się stacja metra. Tak więc całość trasy to 4,3 kilometra. Całkowity koszt obu etapów projektu jest gigantyczny i wynosi 1 150 581 207 zł. Dofinansowanie w kwocie 374 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet VIII, działanie 8.2 "Drogi krajowe poza siecią TEN-T"). Przypominamy, że inwestorem całości przedsięwzięcia jest Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. Wykonawcą robót budowlanych odcinka od Pułkowej do Modlińskiej jest konsorcjum firm - lider - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A., SANDO Budownictwo Polska S.A., Construccciones Sanchez Dominguez S.A. z Hiszpanii i polska spółka KROMISS - Bis. W lipcu tego roku Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał umowę na realizację budowy 860-metrowego odcinka trasy Mostu Północnego - od węzła Pułkowa do węzła przesiadkowego Młociny. Wykonawca tego fragmentu to firma SKANSKA, zaś koszt realizacji to kwota ok. 51,5 mln zł. Ten fragment inwestycji będzie gotowy do końca 2011 roku, a więc w tym samym czasie, kiedy będą dobiegać końca prace przy pierwszym odcinku - Modlińska - Pułkowa.

Uroczyste podpisanie umowy o unijne dofinansowanie projektu trasa Mostu Północnego odbyło się 4 sierpnia z udziałem prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, wiceministra rozwoju regionalnego - Adama Ździebło, i dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych - Anny Siejdy.

My na plac budowy Mostu Północnego powrócimy we wrześniu.


(egu)
7620