Fundacja "Dobrze że jesteś"

FUNDACJA DOBRZE ŻE JESTEŚ jest jedyną organizacją w Polsce, która od maja 2005 r., wykorzystując autorski program działania wspiera dorosłych pacjentów dotkniętych chorobami nowotworowymi utrzymując wolontariat w szpitalach. Przekonujemy szpitale do przyjęcia wolontariuszy. Pozyskujemy, szkolimy i wprowadzamy wolontariuszy do szpitali w Polsce. Grupa - łącznie ponad 300 wolontariuszy - pełni całodzienne dyżury na 12 oddziałach hematologii oraz onkologii w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Gdańsku. Utrzymujemy i koordynujemy działanie zespołów wolontariuszy w szpitalach.

Wolontariusze pracujący na oddziałach wnoszą ciepło i serdeczność - czyli to, co niezbędne w świecie strachu i upokorzenia, jakie niesie ze sobą choroba. Wspierają rozmową, ciekawą książką, częstują herbatą lub robią drobne zakupy. Pilnują by nie zabrakło nadziei, uśmiechu... czy też po prostu drugiego człowieka. Kiedy nie można już nic zrobić po prostu czuwają przy łóżku pacjenta.Takie działania, wraz z naszymi inicjatywami dla pacjentów: Wędrującą Biblioteką, Przyjazną Poczekalnią, Punktem Pomocy w przychodniach oraz organizowanymi świętami Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy oswajają szpitalne życie - czynią je bardziej godnym.

Stawiamy przede wszystkim na jakość i konkretną, realną pomoc pacjentowi - uzależnioną od potrzeby chwili. Poprzez odpowiedni system selekcji, rekrutacji, szkoleń i koordynacji wolontariuszy zyskaliśmy szacunek nie tylko pacjentów, ale i personelu medycznego, który również uzyskuje realne wsparcie wolontariuszy w tych szpitalach, w których jesteśmy obecni.

Wakacje są czasem, kiedy trochę zapominamy o ludziach w potrzebie. A oni nadal czekają na drugiego człowieka. Dlatego właśnie teraz, ze wzmożoną siłą próbujemy dotrzeć do wszystkich ludzi dobrej woli. Aktualnie poszukujemy dojrzałych wiekiem wolontariuszy, osób z bogatym doświadczeniem, którzy część swojego czasu chcieliby poświęcić innym. W wypracowanym przez nas systemie widzimy szansę na połączenie wspierania aktywizacji społecznej seniorów, integracji ze społeczeństwem i zagospodarowania ich wolnego czasu z działaniami na rzecz osób przewlekle chorych. Z naszej praktyki wynika, że właśnie osoby z tej grupy wiekowej są najwytrwalszymi i nieocenionymi wolontariuszami, którzy, dzięki swojej życiowej mądrości, potrafią wesprzeć duchowo zmęczonego trudami choroby człowieka.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę:
www.dobrzezejestes.pl

Chętnym do współpracy udzielimy potrzebnych informacji mailowo: agnieszka.kondraciuk@dobrzezejestes.pl lub telefonicznie pod nr 787 242 817 i 791 599 557. Podaruj część swoich wakacji innym!

KRS 0000234740
Al. Dębowa 9 m 3,
53-121 Wrocław
tel. 793 938 646
fundacja@dobrzezejestes.pl
www.dobrzezejestes.pl


Kr.
4656