Samorząd najbliżej mieszkańców

Niedawno uroczyście obchodzone było 20-lecie samorządu terytorialnego. Przy tej okazji rzadko wspominano o samorządzie najbliższym mieszkańcom - radach osiedli. Jedna z nich, na Targówku Fabrycznym, działa już ponad 10 lat.

Grupa inicjatywna powstała w 1998 roku. Pierwsze wybory do Rady Osiedla Targówek Fabryczny odbyły się 9 października 1999 roku. Na przewodniczącą Rady wybrana została Hanna Nerć, której tę funkcje powierzano także w kolejnych kadencjach. Od początku w Radzie Osiedla działają także: Agnieszka Sikora, Agnieszka Szczepańska, Ewa Wiechno i Robert Sobiecki.

"To nasze miejsce na ziemi. Chcemy, by było przyjemne i bezpieczne. Po dokumentacji widać, w ilu sprawach występowaliśmy i ile udało się załatwić." Wśród najważniejszych spraw, którymi ostatnio zajmowała się Rada Osiedla, pani Hania wymienia rozbudowę ZUSOK (poparcie, uwarunkowane m.in. dokończeniem obiecanych inwestycji drogowych, likwidacją kompostowni i likwidacją dzikich wysypisk śmieci) i uporządkowanie stanu prawnego gruntów.

Zakończoną właśnie V kadencję Rady Osiedla krótko i rzeczowo podsumowuje Robert Sobiecki. Odbyło się 39 posiedzeń Rady Osiedla oraz 20 posiedzeń Zarządu, podczas których podjęto kilkadziesiąt uchwał, m.in. w sprawach akcji charytatywnych, festynu rodzinnego, infrastruktury, porządku i bezpieczeństwa. Wydano 19 numerów informatora Rady Osiedla "Sąsiad" oraz książkę Zbigniewa Mrozowskiego "Jak to z Szafirami bywało". W soboty w godz. 10.00 - 11.00 pełniono dyżury, podczas których mieszkańcy Osiedla zgłaszali swoje sprawy i problemy. Powołano pełnomocnika ds. bezpieczeństwa, komisję ds. infrastruktury i domów komunalnych, komisję ds. emerytów i rencistów, kronikarza. W ciągu 2,5 roku Rada wysłała 62 pisma, a otrzymała 60. Interweniowaliśmy między innymi w następujących sprawach: bezpieczeństwa w naszym Osiedlu, remontów domów komunalnych, rozebrania ruder, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, budowy kanalizacji na naszym Osiedlu i podłączenia do niej szkoły, zagospodarowania Kanału Bródnowskiego, nieruchomości zabranych tzw. dekretem Bieruta. Działalność Rady Osiedla doprowadziła do: budowy kompleksu boisk szkolnych przy Zespole Szkół przy ul. Mieszka I, połączenia Targówka z Rembertowem poprzez budowę ulicy Strażackiej, powstania Koła Emerytów i Rencistów.

12 czerwca, na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, mieszkańcy Targówka Fabrycznego wybrali Zarząd i Radę Osiedla na VI kadencję, która - zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy Targówek - potrwa 3 lata.

Na przewodniczącą Zarządu Osiedla wybrana została Hanna Nerć, na jej zastępców: Agnieszka Sikora, Agnieszka Szczepańska, Michał Jakubiak, Robert Sobiecki. Rada Osiedla pracować będzie w składzie: przewodnicząca Elżbieta Sobiecka; zastępcy: Elżbieta Ciechomska i Mariusz Bielecki; członkowie: Joanna Cukrowska, Beata Filipowicz, Iza Gawarecka, Elżbieta Królak, Aleksandra Nerć, Danuta Nowicka, Ewa Mroczek, Izabela Oska, Ewa Wiechno, Iwona Więckowska, Dorota Wojdyga, Halina Zielińska.

Raz w miesiącu pełnione będą dyżury w Zespole Szkół przy ul. Mieszka I 7, a propozycje i wnioski mieszkańcy będą mogli składać do skrzynki Rady Osiedla, umieszczonej przy kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego.


K.
5062