Metro wkracza na Pragę

Kończy się faza przygotowywania projektów budowlanych odcinka centralnego drugiej linii metra. Zbliża się czas budowy i związanych z nią niedogodności dla mieszkańców Warszawy. podobnie jak to miało miejsce przy budowie I linii metra, Stowarzyszenie Społeczny Komitet Budowy Metra będzie pilnować, aby mieszkańcy byli informowani przez władze oraz interweniować u władz i na budowie, aby minimalizować uciążliwości. Właśnie dlatego stowarzyszenie SKBM podjęło współpracę z "Nową Gazetą Praską".

Przypominam, że 28 października w gmachu Urzędu Dzielnicy Pragi Północ została podpisana umowa na budowę centralnego odcinka II linii metra. Od tego dnia wykonawca ma 300 dni na projektowanie i 40 miesięcy na budowę. Cała inwestycja trwać będzie 48 miesięcy. A zatem metro ruszy pod koniec 2013 r. Na 6-kilometrowym odcinku II linii metra, będzie 7 stacji: Dworzec Wileński, Stadion, Powiśle, Nowy Świat, Świętokrzyska (stacja przesiadkowa pod już funkcjonującą stacją pierwszej linii metra), Rondo ONZ, Rondo Daszyńskiego.

W styczniu 2010 r. Metro Warszawskie złożyło do Dzielnic: Wola, Śródmieście, Praga Północ i Praga Południe (informacyjnie) wnioski o zgody właścicielskie oraz wnioski o wydanie zezwolenia na wycinkę i przesadzenie drzew i krzewów. W lipcu 2010 r. Wykonawca złożył do Metra Warszawskiego projekt budowlany Centrum Informacyjnego budowy II linii metra. Tegoż miesiąca wydane zostało przez Urząd Dzielnicy Wola pozwolenie na budowę szybu startowego stacji Rondo Daszyńskiego. Tam budowa rozpocznie się w pierwszych dniach września. Na Woli odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dla mieszkańców w związku z zamknięciem ul. Prostej. Spotkania informacyjne odbędą się we wszystkich dzielnicach.

W porozumieniu z radami dzielnic zaproponujemy mieszkańcom budynków położonych wzdłuż budowy, aby wybrali swego przedstawiciela do kontaktów w sprawach ważnych dla sąsiadów. Będą oni mogli się kontaktować z koordynatorami stacji, rekomendowanymi przez stowarzyszenie SKBM. W tej sprawie rozmawiałem m.in. z Ireneuszem Tonderą z Komisji Infrastruktury. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady dzielnicy Praga północ i z Rafałem Szczepańskim, przedstawicielem Związku Stowarzyszeń praskich.

Prowadzenie działalności gospodarczej w rejonie budowy będzie utrudnione. W związku z tym, Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy wystosowała pismo do burmistrzów czterech dzielnic, w tym do Tomasza Kucharskiego z Pragi Południe i Jolanty Koczorowskiej z Pragi Północ. Wskazała w nim na dopuszczenie możliwości obniżenia stawki czynszu najemcom komunalnych lokali użytkowych działającym w okolicy realizacji inwestycji.

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował folder o centralnym odcinku II linii metra dostępny we wszystkich urzędach dzielnicowych. ZTM zamierza uruchomić mobilny punkt informacyjny, który będzie funkcjonował po praskiej stronie miasta. Bardzo wiele informacji publikowanych będzie na specjalnej stronie: www.metro2.ztm.waw.pl. Warto zaglądać też do serwisu internetowego o inwestycjach w Warszawie: www.inwestmapa.um.warszawa.pl, zakładka "utrudnienia w ruchu - metro".


Andrzej Rogiński
prezes Społecznego Komitetu
Budowy Metra
Z ostatniej chwili: 23 sierpnia do Metra Warszawskiego wpłynęły 3 oferty dotyczące przetargu na dostawę 35 pojazdów sześciowagonowych metra. Około 20 składów będzie obsługiwać odcinek centralny II linii, a pozostałe zostaną skierowane na I linię w związku z przewidywanym zwiększeniem częstotliwości kursowania.
5345