Ruszają inwestycje kanalizacyjne w Białołęce

Kanalizacja na Białołęce jest trudnym tematem. Wciąż w wielu miejscach jej brakuje, jednakże cały czas prowadzone są działania, by to zmienić. Świadczą o tym chociażby inwestycje, o których dzielnica informuje na specjalnie utworzonej stronie http://inwestycje.bialoleka.waw.pl. Pod tym adresem można znaleźć informacje między innymi o realizowanych inwestycjach sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i drogowych. W kategorii "inne" można zapoznać się z informacjami odnośnie budowy kanalizacji. Zaznaczone są miejsca, które już udało się skanalizować oraz te, które są planowane do realizacji w niedalekiej przyszłości.

Z racji tego, że co roku powstaje na Białołęce kilka nowych osiedli, istnieje również potrzeba doprowadzenia do nich kanalizacji. Duży obiekt kanalizacyjny wybudowała firma Magnus Group Sp. z o.o., budująca osiedle Cztery Pory Roku, która przekazała wybudowany odcinek do eksploatacji MPWiK S.A. Firma na własny koszt doprowadziła kanał w ul. Berensona na odcinku od ulicy Skarbka z Gór do ulicy Ostródzkiej, w ulicy Ostródzkiej na odcinku od ulicy Berensona do ulicy Hemara, w ulicy Hemara na odcinku od ulicy Ostródzkiej do przepompowni ścieków przy ulicy Hemara. Jest to kanał grawitacyjny, do którego mieszkańcy mogą się bezpośrednio podłączać. Pozostałe odcinki, wybudowane przez tę firmę, to kanalizacja ciśnieniowa. Sanitarny kanał ciśnieniowy jest w ulicy Warzelniczej na odcinku istniejącej przy ulicy Hemara przepompowni, dalej idzie ulicą Warzelniczą do ulicy Białołęckiej, przechodzi pod Kanałem Żerańskim do ulicy Cieślewskich, dalej idzie ulicą Cieślewskich do przepompowni. Wybudowanie tej kanalizacji z włączeniem się do istniejącego kanału ciśnieniowego na wysokości ulicy Ciupagi przy zakładach karnych dzielnica zawdzięcza deweloperowi, który przekazał majątek do eksploatacji MPWiK S.A.. Budując osiedle mieszkaniowe deweloper wybudował kanalizację, z której będą mogli korzystać również inni mieszkańcy Białołęki, których domy znajdują się w sąsiedztwie kanału sanitarnego grawitacyjnego.

Kanalizacja terenów północno-wschodnich Dzielnicy Białołęka jest priorytetem. Dlatego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa przyjęło Koncepcję kanalizacyjną odnośnie transportu ścieków z terenów północno- wschodniej Białołęki do układu transportowego oczyszczalni "Czajka". Firma Dom Development podjęła się opracowania i realizacji układu kanalizacyjnego transportującego ścieki z osiedla Regaty do pompowni Płudy. Obecnie trwają rozmowy MPWiK S.A. z firmą Dom Development na temat przekazania kanału kanalizacyjnego na majątek i do eksploatacji MPWiK S.A.. Dom Development opracował dokumentację techniczną na kanał sanitarny w oparciu o warunki techniczne wydane przez MPWiK S.A. i wybudował go. Układ kanalizacyjny stanowiłby główny odbiornik ścieków bytowo-gospodarczych dla osiedli Regaty, Białołęka Dworska, Szamocin, Mańki - Wojdy, Augustówek, Augustów. MPWiK S.A. jest w trakcie budowy przepompowni ścieków Płudy, która pozwoli na wpięcie wybudowanego przez Dom Development grawitacyjnego kanału sanitarnego. Budowa ma się zakończyć we wrześniu 2010 r. Zawarta została również umowa i porozumienie z MPWiK S.A na wspólną budowę kanału i drogi przez dzielnicę w ulicy Sprawnej. Koszty budowy kanału ponosi MPWiK S.A., a drogi - dzielnica. Ogłoszono został już przetarg na wybór wykonawcy drogi i kanału.

Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na równoczesną realizację dwóch inwestycji. Mamy nadzieję, że dzięki takim rozwiązaniom prace będą przebiegały sprawniej i szybciej uda się nam zakończyć budowę drogi i oddanie jej do użytkowania mieszkańcom. Planowane są też kolejne inwestycje związane z budową kanalizacji, o których - mamy nadzieję - wkrótce będziemy mogli napisać. Tymczasem zapraszamy do serwisu inwestycyjnego Urzędu Dzielnicy Białołęka.


Jacek Kaznowski
burmistrz Dzielnicy
Białołęka m.st. Warszawy
5773