Harcerstwo na Pradze

Praga w latach 1939 - 1945 i 100-lecie Harcerstwa Polskiego - te tematy połączyli twórcy wystawy, którą uroczyście otwarto 3 września w dolnej części Katedry p.w. św. Floriana.

Pragę czasów wojny pokazują przede wszystkim mapy, szkice sytuacyjne przebiegu linii frontu 29 lipca - 1 sierpnia 1944, ortofotomapy: zniszczonej Warszawy, wykonane w oparciu o zdjęcia lotnicze z czerwca 1945 roku i Powstania Warszawskiego, opracowanej na podstawie relacji i publikacji płk Antoniego W.

Żurowskiego, dowódcy 6XXVI Obwodu Warszawa Praga, a także zdjęcia i wspomnienia. Są też eksponaty, np. drzwi z piwnic przy ul. 11 Listopada, za którymi NKWD więziło powstańców AK w latach 1944 - 1945.

Więcej eksponatów jest w harcerskiej części ekspozycji: sztandary, lilijka z symbolem Polski Walczącej, mundury, plecak, sprzęt łącznościowy. Podczas wernisażu zaprezentowany został film dokumentalny o powstawaniu i początkach Związku Harcerstwa Polskiego na Pradze. Narratorami są: Hubert Kossowski i Mieczysław Wojdyga, którzy pokazują miejsca i opowiadają o ludziach, działających w harcerstwie w czasie I wojny światowej, w latach 20., podczas wojny i okupacji niemieckiej i w Powstaniu Warszawskim. Bohaterami są m.in. uczniowie Praskiego Gimnazjum, utworzonego w 1885 roku.

W końcu 1911 roku na Pradze zaczęło się nielegalnie organizować harcerstwo, najpierw jako Warszawsko-Praska Skautowa Drużyna Męska. W 1913 roku w Praskim Gimnazjum zawiązała się konspiracyjna samodzielna drużyna harcerska w 3 zastępach. Tak powstała 17. Warszawska Drużyna Harcerska im. Gen. Jakuba Jasińskiego. Organizatorami ekspozycji, pod patronatem burmistrza dzielnicy Praga Północ, są absolwenci Liceum im. Króla Władysława IV: Hubert Kossowski, Mieczysław Wojdyga i Tadeusz Burchacki oraz prascy harcerze, Fundacja Hereditas i więźniowie polityczni PRL.

Zorganizowane grupy uczniów mogą zwiedzać wystawę po uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Dzielnicy Praga Północ. Wszystkich chętnych proboszcz ks. Marek Stolarczyk zaprasza na wystawę w niedzielę 12 września w godz. 10.30 - 14.00.


K.
3920