Droga do Czajki - tunel pod Wisłą

Ruszył kolejny etap modernizacji oczyszczalni Czajka. Najbardziej pobudzającym wyobraźnię elementem tego etapu inwestycji jest blisko 1,4-kilometrowy tunel pod Wisłą.

Ów tunel - o średnicy zewnętrznej ponad 5 metrów - zostanie zbudowany z użyciem najnowszej technologii. Zmechanizowana tarcza TBM, stosowana m.in. na budowach tuneli metra i tuneli kolejowych, musi sprostać sporemu wyzwaniu - 10-metrowy odcinek tunelu będzie przebiegać pod dnem Wisły. Obudowa tunelu zostanie wykonana z tzw. tubingów żelbetowych. Na tym etapie powstaną również: pompownia Farysa, budynek krat, a także kolektory prawobrzeżne. W szczegółach wygląda to tak: kolektory ogólnospławne o łącznej długości ok. 300 m wykonane w technologii bezwykopowej, podziemna komora zasuw o kubaturze ok. 800 m3 szyby - startowy i odbiorczy (dla potrzeb pracy zmechanizowanej tarczy TBM). Wszystko to, wraz z komorami wejściową, wyjściową i rozprężną syfonu - na prawym brzegu.

Urządzenia lewobrzeżne to: budynek krat o kubaturze ok. 19000 m3 wraz z obiektami towarzyszącymi i pompownia Farysa. Wartość kontraktu - 176 620 654,15 zł. Gwoli ścisłości warto przypomnieć, że przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza IV" i że jest współfinansowane przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej. 22 lipca w siedzibie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. została podpisana umowa z wykonawcą II etapu modernizacji Czajki. Zwycięzcą przetargu zostało konsorcjum Przedsiębiorstwa Robót Górniczych "METRO" Sp. z o.o. (lider), Hydrobudowy Polska S.A., Hydrobudowy 9 S.A. i Infry S.A. Prace już ruszyły, bowiem czasu jest niewiele. Umowa musi być zrealizowana do końca 2011.

Przestarzałe urządzenia i procesy technologiczne są zastępowane nowymi, bardziej wydajnymi i spełniającymi obecne standardy gospodarowania ściekami. Przepustowość Czajki zwiększy się z 240 tys. do 435,3 tys. metrów sześciennych na dobę. Docelowo będą tu również trafiać ścieki z centralnej i północnej części lewobrzeżnej Warszawy, a nawet z ościennych gmin. Osady pościekowe górujące dotąd na hałdach będą unieszkodliwiane w spalarni z zastosowaniem nowoczesnej technologii spalania, opartej na piecach fluidalnych i systemach filtrów, niwelujących wszelkie zanieczyszczenia. Z kominów spalarni do atmosfery będą trafiać jedynie para wodna i dwutlenek węgla i to w ilościach ściśle limitowanych. Popioły i pyły, powstające w procesie spalania, będą zestalane przy użyciu cementu i granulowane. Posłużą potem jako kruszywo budowlane lub podsypka pod budowę dróg.

Czajka budziła, budzi i pewnie będzie budzić emocje mieszkańców Białołęki. Była inwestycją niechcianą i utrapieniem ze względu na nieznośny fetor, który snuł się niemal po całej dzielnicy. Modernizacja przysparza sporo problemów okolicznym mieszkańcom. Ciężki sprzęt poruszający się w pobliżu ich domostw, pękające ściany i zrozumiałe protesty. W przypadku przestarzałej oczyszczalni jedyną metodą na zmianę stanu rzeczy była kompleksowa modernizacja i rozbudowa Czajki, a także włączenie do jej kompleksu spalarni osadów pościekowych. Tylko przy takim wariancie możliwe było pozyskanie na ten cel gigantycznych pieniędzy z Unii Europejskiej. Własnymi siłami Warszawa nie byłaby w stanie udźwignąć tej inwestycji.


(egu)
5143