Mazowiecki Oddział UROSTO      Z myślą o pacjentach cierpiących na nietrzymanie moczu Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych z Chorobami Układu Moczowego UROSTO wspólnie z Programem Prospołecznym „NTM - normalnie żyć” otwiera swój oddział w Warszawie. Filia powstanie w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, przy Klinice Urologii na ul. Lindleya 4.

Cele Stowarzyszenia:

* Popularyzacja wiedzy na temat zapobiegania chorobom układu moczowego i przyczynach ich powstawania.

* Informacja o metodach i sposobach leczenia chorób układu moczowego.

* Pomoc w rehabilitacji chorych po leczeniu operacyjnym i przygotowanie do leczenia.

* Troska o dostępność leków i artykułów sanitarnych oraz uzyskiwanie informacji o źródłach ich nabywania.

Osoby, które przystąpią do Stowarzyszenia będą mogły:

* brać udział w cyklicznie organizowanych seminariach, w których prelegentami są wybitni lekarze specjaliści urologii (o terminach i miejscach wykładów będziemy informować na bieżąco),

* brać udział w działaniach mających na celu wywarcia wpływu na ustalenie kosztów lekarstw i ich limitów w różnych organach administracji państwowej i samorządowej,

* liczyć na pomoc w organizowaniu badań profilaktycznych mających na celu wczesne wykrywanie chorób - szczególnie nowotworowych,

* korzystać z pomocy merytorycznej konsultantów Stowarzyszenia UROSTO - lekarzy urologów. Deklaracje członkowskie można odbierać w siedzibie kliniki.

Bliższe informacje pod numerem infolinii Programu Prospołecznego „NTM - normalnie żyć” 0801-800-038.

 

2861