Dialog o zagospodarowaniu przestrzennym

Październikowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ było poświęcone planowaniu przestrzennemu. Urząd reprezentował naczelnik Delegatury Biura Geodezji i Katastru Paweł Piechna, zaś w roli głównej wystąpiły przedstawicielki miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Przewodniczący Krzysztof Tyszkiewicz podkreślił ogromną rolę, jaką w rozwoju dzielnicy pełni planowanie przestrzenne. Jest ona jednak często niedoceniana. Choć decyzje o kształcie planów zapadają na poziomie miejskim, nie wykorzystuje się w pełni siły głosu, jaki ma dzielnica. W przypadku ostatnio przygotowywanych planów, współpraca organizacji społecznych i radnych dzielnicy była bardzo dobra - rada przyjęła jako własne większość wypracowanych przez stronę społeczną uwag.

Chcemy, żeby Warszawa doceniała potrzeby Pragi. Zainicjowaliśmy zmiany naliczania "janosikowego". Niewątpliwie wówczas Praga byłaby beneficjentem, a nie płatnikiem zwiększonego podatku. Dziś z powodu braku pieniędzy wiele kamienic może nie mieć szans na ratunek - stwierdził Krzysztof Tyszkiewicz. Przedstawicielki Biura Architektury i Planowania Przestrzennego stwierdziły, że głos dzielnicy na etapie przygotowywania planów jest dla nich bardzo ważny. To z dzielnicy pochodzą podstawowe materiały, potrzebne w dalszych pracach projektowych.

Obecnie na Pradze Północ powstaje pięć planów zagospodarowania, w tym dwa mają szansę na uchwalenie na najbliższej sesji Rady Warszawy. Pozostałe są na etapie uzgodnień. Przygotowywana jest także decyzja o przystąpieniu do sporządzania planu dla - jak dotąd, białej plamy na mapie Pragi Północ - Golędzinowa. Udział społeczny w procedurach planistycznych jest niezbędny, aby uchwalone plany mogły służyć mieszkańcom, a nie im szkodzić. Chociaż przy sporządzaniu planu nie są wykonywane badania społecznych preferencji i potrzeb, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego bardzo liczy na głosy mieszkańców, także na najwcześniejszym etapie.

W dyskusji, która za sprawą nieobecności zarówno burmistrza Buczyńskiego, jak i zaproszonych na posiedzenie komisji radnych, z konieczności była ograniczona, podkreślono ogromny problem, jaki powoduje wyłączenie z planów miejscowych systemu drogowego, który jest opracowywany zupełnie odrębnie, w oderwaniu od miejscowych warunków i potrzeb. W efekcie, z naruszeniem przyjętych przez miasto strategii i zaleceń wojewody w zakresie zanieczyszczenia powietrza, inwestuje się w drogi w ścisłym centrum, ignorując najważniejszą dla Pragi inwestycję - obwodnicę. Potrzebne są zmiany w podejściu do tej sprawy władz miasta, aby konsultacje społeczne odbywały się zgodnie z praktyką unijną, na jak najwcześniejszym etapie, czyli przy sporządzaniu koncepcji, kiedy wszelkie zmiany są jeszcze możliwe. Układ drogowy powinien być jednym z równorzędnych elementów planu, również podlegającym konsultacjom, inaczej będzie to stale element społecznie zapalny i destrukcyjny, nie zaś miastotwórczy.

W drugiej części posiedzenia komisji Aleksandra Olejnik z Instytutu Socjologii UW przedstawiła założenia mających się odbyć w najbliższym czasie konsultacji społecznych przygotowywanego przez dzielnicę remontu ulicy Kawęczyńskiej na odcinku Ząbkowska-Otwocka. Projekt finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przygotowany przez miejskie Centrum Komunikacji Społecznej, obejmuje wszystkie dzielnice Warszawy. Każda z nich mogła wskazać temat konsultacji. Na Pradze Północ wybór był podyktowany niedobrymi doświadczeniami z remontu ul. Białostockiej, który wzbudził ogromne kontrowersje mieszkańców, bowiem nie był z nimi w żaden sposób uzgadniany. W ramach konsultacji 3 i 4 listopada zostaną przeprowadzone warsztaty (17.30 liceum na Objazdowej), aby wspólnie z innymi mieszkańcami ustalić zakres potrzebnych na Kawęczyńskiej zmian.


Kr.
5707