Młodzi Ukraińcy w hołdzie wielkim Polakom

17 października w kościele NMP Matki Pięknej Miłości przy ul. Myśliborskiej 100 odbył się koncert symfoniczny z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i 32. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Honorowy patronat nad koncertem objął ambasador Ukrainy w Polsce Markian Malski.

Ideą koncertu było uczczenie pamięci dwóch wielkich Polaków, a zarazem "świata obywateli", których dorobek wykracza poza ramy naszego dziedzictwa narodowego. Wystąpili młodzi artyści z Ukrainy i Polski. Polskim pianistom, którzy zaprezentowali dwa koncerty fortepianowe Fryderyka Chopina, towarzyszyła Młodzieżowa Ukraińska Orkiestra Symfoniczna Lwowskiej Średniej Mistrzowskiej Szkoły Muzycznej im. Salomei Kruszelnickiej pod dyrekcją Iryny Vakuliny. Orkiestra zrzeszająca uczniów od VIII do XI klasy, koncertuje na scenach Ukrainy i poza jej granicami. W jej repertuarze znajdują się zarówno utwory ukraińskiej i światowej klasyki jak i dzieła kompozytorów współczesnych.

Wspominając osobę Jana Pawła II orkiestra wykonała pieśni "Czarna Madonna", "Abba Ojcze" oraz "Barkę", które specjalnie na ten koncert opracował na orkiestrę Artur Słotwiński, student Wydziału Kompozycji Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie.

Głównym punktem programu było wykonanie dwóch koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina, e-moll i f-moll. Oba utwory, nawiązujące do formy i konwencji koncertów tworzonych w stylu brillant, reprezentują typ trzyczęściowego koncertu romantycznego I połowy XIX wieku. W finałach obu koncertów, utrzymanych w formie ronda, pojawiają się jednak wyraźnie polskie akcenty-elementy stylizacji polskich tańców ludowych. W koncercie f-moll odnaleźć można elementy kujawiaka i mazura, a w koncercie e-moll - krakowiaka.

I koncert fortepianowy e-moll op. 11 wykonał Michał Jacek Kozłowski (ur.1989 r.), student Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Piotra Palecznego oraz w klasie kameralistyki prof. Macieja Paderewskiego.

II koncert fortepianowy f-moll op. 21, skomponowany przez Chopina w 1830 r i dedykowany hrabinie Delfinie Potockiej, zaprezentował Kamil Borkowski (ur. 1991 r), student Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Jerzego Sterczyńskiego.

Mimo młodego wieku obaj artyści mają w swym dorobku liczne nagrody na międzynarodowych konkursach pianistycznych, obaj też byli w latach 2003-2008 stypendystami Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Za swoje osiągnięcia muzyczne otrzymali Stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Podczas niedzielnego koncertu zachwycili błyskotliwą techniką i dojrzałą interpretacją muzyki Chopina. Orkiestra też grała pięknie, miękko i ciepło. O wszystkich artystach występujących w kościele przy ul. Myśliborskiej na pewno jeszcze nie raz usłyszymy.

Specjalne słowa uznania należą się organizatorom koncertu, burmistrzowi Dzielnicy Białołęka Jackowi Kaznowskiemu wraz z Radą i Zarządem, Fundacji Cultura Animi, Impresariatowi Artystycznemu Proscenium za promowanie młodych talentów oraz księdzu proboszczowi Grzegorzowi Kocięckiemu za to, że zgodził się gościć artystów w swoim kościele.

Koncert, który zakończył się owacją na stojąco, prowadziła Anna Barańska-Wróblewska.


Joanna Kiwilszo
5115