Bajońskie sumy za ciepło - ciąg dalszy

Na początku grudnia ubiegłego roku ukazał się na naszych łamach tekst "Bajońskie sumy za ciepło". Dotyczył lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno, którzy rozliczają się za energię cieplną ryczałtem, z racji na fakt, iż ich grzejniki nie są wyposażone w tzw. lokalowe liczniki ciepła. Ich opłaty za centralne ogrzewanie są horrendalnie wysokie.

W tej samej sprawie zadzwoniła do nas kolejna mieszkanka SM Bródno. Jej rozliczenie jest rekordowe i opiewa na 7 tys. zł - Nie ukrywam, że kiedy zobaczyłam rachunek - zrobiło mi się słabo. Zagroziłam władzom spółdzielni pozwem do sądu i już w następnym piśmie kwota rozliczenia znacząco zmalała. Z pewnością z rozliczeniami coś jest nie tak i uważam, że wszyscy lokatorzy, którzy są w podobnej do mojej sytuacji, powinni się skrzyknąć i złożyć przeciwko SM Bródno zbiorowy pozew do sądu. Jestem otwarta na propozycje i jeśli można, chciałabym zaapelować do lokatorów o kontakt z redakcją Nowej Gazety Praskiej, która z kolei skieruje zainteresowanych do mnie.

Przypomnijmy sposób naliczania opłaty zaliczkowej za c.o. w formie zryczałtowanej. Jest to kwota stanowiąca 120 % kosztów na 1 m kw. lokalu o największym zużyciu ciepła, liczona wedle poprzedniego sezonu grzewczego. Podstawę prawną stanowi uchwała nr 32/2009 Rady Nadzorczej SM Bródno z dnia 26.10.2009 w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu indywidualnego rozliczania z użytkownikami lokali kosztów energii cieplnej zużywanej do ogrzewania lokali i przygotowania ciepłej wody w zasobach SM Bródno. Na potrzeby naszej grudniowej publikacji sprawdzaliśmy, skąd taki kształt uchwały. Dowiedzieliśmy się, że jakąś formę musiała ona przybrać, weryfikowano różne warianty. Generalnie jednak zakładano, że wszyscy lokatorzy zdecydują się na założenie liczników ciepła. Usługa była bezpłatna, administracja spółdzielni kilkakrotnie powiadamiała o terminach montażu, zaś terminy były przesuwane, aby umożliwić wszystkim mieszkańcom instalację liczników. Część lokatorów rezygnowała świadomie, dla części był to wynik nieświadomości. - Ja zrezygnowałam z montażu lokalowych liczników ciepła świadomie. W przeszłości moje grzejniki były wyposażone w liczniki, ale urządzenia źle funkcjonowały, były przekłamania i różnego rodzaju niezgodności, więc zrezygnowałam przechodząc na ryczałt. To okazało się dla mnie jeszcze bardziej zgubne - mówi nasza Czytelniczka.

Czytelniczka proponuje wszystkim zainteresowanym złożenie zbiorowego pozwu do sądu przeciwko SM Bródno. Oferujemy kontakt w tej sprawie pod nr tel. kom.: 604 59 67 58.


(egu)
4278