"Cztery lata dla Pragi"

Podczas gdy dzielnicowi radni trwonią czas dla Pragi Północ bezcenny, warto przypomnieć jaki pomysł na dzielnicę ma strona społeczna.

Część z ważnych dla mieszkańców działań Związek Stowarzyszeń Praskich zawarł w programie "Cztery lata dla Pragi", opracowanym podczas przygotowań do przedwyborczych spacerów po Pradze z kandydatami na prezydenta i ich sztabami. Ma on wskazać inwestycje i działania, które w możliwie najkrótszym czasie doprowadzą wygląd Pragi do stanu, który w oczach gości EURO 2012 nie będzie kompromitował władz stolicy. Program zakłada powstanie Funduszu Rewitalizacji Pragi w kwocie szacowanej na około 950 mln zł na lata 2011 - 2014 na budowę przestrzeni publicznych i obiektów użyteczności publicznej (bez inwestycji drogowych i transportowych).

Przykładowe, ważne zdaniem społeczników inwestycje (wraz z szacunkowymi kosztami) to między innymi: Wykonanie projektu i realizacja kompleksowej renowacji i modernizacji ulicy Targowej i Placu Wileńskiego, na odcinku Ratuszowa - Kijowska, po wybudowaniu II linii metra, na wzór ulicy Świętokrzyskiej (koszt około 50 mln zł); wybudowanie zaprojektowanych dróg rowerowych i systemu roweru miejskiego (koszt około 50 mln zł.); renowacja 200 (50%) najcenniejszych zabytkowych praskich kamienic (koszt około 300 mln zł.); wykonanie projektu i realizacja Praskiego Parku Kultury i Wypoczynku na terenie Parku Praskiego i terenów nadwiślańskich, w tym budowa mostu pieszo-rowerowego łączącego ul. Ratuszową ze Starym Miastem (koszt około 200 mln zł); wykonanie projektu i realizacja rewitalizacji Bazaru Różyckiego na wzór wiedeńskiego Naschmarktu (koszt około 20 mln zł), realizacja programów rewitalizacji społecznej - Zielone Podwórka itp., (koszt około 10 mln zł).

Za najważniejsze inwestycje komunikacyjne i działania gospodarcze dla Pragi Północ w najbliższych czterech latach uznano m.in. realizację wschodniego odcinka obwodnicy Śródmieścia od Ronda Wiatraczna do ronda Żaba oraz przeprojektowanie Trasy Świętokrzyskiej i Alei Tysiąclecia (ograniczenie szerokości tych arterii i przepustowości ruchu indywidualnego oraz wprowadzenie preferencji dla komunikacji zbiorowej); dokończenie modernizacji Szpitala Praskiego, przyspieszenie procesu zwrotu budynków objętych roszczeniami i uregulowanie sprawy roszczeń (wykup), a także przyspieszenie sprzedaży lokali komunalnych.

Program jest dopracowywany i będzie przedstawiony władzom miasta, zgodnie z przedwyborczymi obietnicami. Czy ma choć w części szanse na realizację i kto się będzie musiał wstydzić za Pragę - przyszłość pokaże.


Kr.
4301