BARC

Wyścig z czasem

9 lutego w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w PKiN przy pl. Defilad 1 wyłożone zostały do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego różnych rejonów stolicy. Wśród projektów nowych planów terenów Białołęki jest MPZP Winnicy, ale nie ma planu Anecina Północnego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to kluczowy dokument dla inwestorów, planujących budowę na danym terenie. Plan zagospodarowania przestrzennego określa warunki zabudowy, które muszą być respektowane. W Białołęce, na terenie ograniczonym ulicami Modlińską, Poetów, Mehoffera i Leśnej Polanki, firma BARC chce zbudować ogromne osiedle z 18-piętrowym i dwoma 35-piętrowymi wieżowcami. Tymczasem tuż obok, przy ul. Poetów stoją domy jednorodzinne, a także jest osiedle Winnica, gdzie domy nie przekraczają czterech kondygnacji. Od zachodu do terenu przylega zalesiona wydma, wzdłuż której biegnie ulica Leśnej Polanki z zabytkowymi dębami.

Choć wydaje się, że stawianie w takim otoczeniu wieżowców jest absurdem, starający się o pozwolenie na budowę deweloper nie jest bez szans. W tym bowiem miejscu obowiązuje ciągle wadliwy plan zagospodarowania przestrzennego, który nie określa górnej granicy wysokości budynków wielorodzinnych. Zawiera jedynie ogólnikowe sformułowanie o "zharmonizowaniu z otoczeniem". Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że zapisy ograniczające wysokość budynków w pierwotnym dokumencie istniały, ale w tajemniczy sposób zniknęły.

Inwestycję firmy BARC uniemożliwić mogą nowe plany zagospodarowania przestrzennego. Omawiany teren, będący tak łakomym kąskiem dla dewelopera, uwzględniony jest w dwóch planach: MPZP Winnicy w rejonie ul. Światowida i MPZP Anecina Północnego. W październiku ubiegłego roku uchwalone zostały zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, dokumencie zawierającym wytyczne do uchwalenia przygotowywanych od 3 lat planów miejscowych. Po tym fakcie prace nabrały tempa i w tej chwili projekty nowych planów różnych rejonów stolicy zostały wyłożone do publicznego wglądu w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Wraz z innymi planami został wyłożony projekt planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy, natomiast nie został wyłożony projekt planu zagospodarowania przestrzennego Anecina Północnego.

Dlaczego projekt planu zagospodarowania przestrzennego Anecina nie został wyłożony? Przecież plany, dotyczące sąsiednich terenów, powinny być uchwalane razem. Według oficjalnych informacji plan Anecina jest teraz w trakcie koniecznych poprawek. Urząd Dzielnicy Białołęka musi zgłosić swoje sugestie.

Nieoficjalnie jednak wiadomo, że zarówno w przypadku planu Winnicy, jak i Anecina trwa wyścig z czasem. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego Winnicy rozwiązaniami odbędzie się 4 marca 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, sala nr 2018, o godz. 16.00. Głosowanie Rady Warszawy nad planami odbędzie się w maju. To jeszcze 3-4 miesiące. Deweloper ma nadzieję uzyskać pozwolenia na budowę przed uchwaleniem nowych planów.

Czy uda się uchwalić nowe plany zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Światowida i Anecina przed BARC-em? Czy uda się uchronić ten rejon Białołęki przed wysoką zabudową i dewastacją? Toczy się gra o czas, której wynik trudno przewidzieć.


J.
5230