Energia dla Pragi

14 marca RWE Stoen Operator - firma zarządzająca warszawską siecią energetyczną - zaprosiła dziennikarzy do obejrzenia właśnie uruchomionej Stacji "Stadion". Fachowa nazwa tej inwestycji to Rozdzielczy Punkt Zasilania (RPZ Stadion), który dostarczy energię do powstającego kompleksu Narodowego Centrum Sportu (NCS), a także zasili do 50 tys. gospodarstw domowych w rejonie dzielnic Pragi Północ i Pragi Południe.

Stacja jest bezobsługowa i zdalnie sterowana z Centralnej Dyspozycji Ruchu RWE
Nowa stacja zasili w energię elektryczną Stadion Narodowy i budynki kompleksu NCS, a podczas Euro 2012 pozwoli na sprawne funkcjonowanie stadionowej infrastruktury. Zmianę odczują również mieszkańcy Pragi Południe - obszar zasilania RPZ Stadion obejmie docelowo fragment dzielnicy ograniczony ulicami Wybrzeże Szczecińskie - Starzyńskiego - Kinowa - Ostrobramska oraz pośrednio także dalsze rejony Warszawy.

Według naszych prognoz do roku 2030, zapotrzebowanie na energię elektryczną na Pradze Południe wzrośnie o ok. 30 procent - mówi Robert Stelmaszczyk, prezes RWE Stoen Operator. - Dzięki RPZ Stadion, klienci RWE nie odczują tej zmiany w swoich gniazdkach. Inwestycja w stację wysokiego napięcia na terenie Stadionu Narodowego zapewni dostęp do energii elektrycznej dla Narodowego Centrum Sportu oraz dla nowych odbiorców na terenie Pragi.

Stacja "Stadion" to bezobsługowa, wnętrzowa stacja elektroenergetyczna, której docelowa moc transformatorów będzie wynosić 2x63MVA. Powierzchnia dwupoziomowego obiektu ma około 700 m2 i składa się z 11 pomieszczeń technicznych i sanitarnych, ulokowanych w części podziemnej i nadziemnej stacji. Ponadto stacja posiada nowoczesne systemy bezpieczeństwa - wyposażona jest w wentylację mechaniczną, instalację sygnalizacji pożaru i urządzenia gaszenia pożaru. Stacja została ulokowana w wydzielonej, północno-zachodniej części Stadionu Narodowego i połączona systemem kablowym z RPZ Powiśle oraz RPZ Wschodnia. Połączenie z RPZ Powiśle było możliwe dzięki przewiertowi wykonanemu pod dnem Wisły. Proces połączenia RPZ Stadion z RPZ Powiśle i RPZ Wschodnia linią kablową, został zakończony w sierpniu ubiegłego roku. Połączenie wymagało położenia 6 km kabla, z czego 510 metrów przebiega pod Wisłą. Budowa stacji RPZ Stadion, instalacji urządzeń i przygotowane jej do pracy kosztowało blisko 20 milionów złotych. Do tego należy dodać koszty budowy linii zasilających, które wyniosły około 15 milionów złotych.

W bieżącym roku RWE Stoen Operator zamierza zmodernizować stacje zasilania w dzielnicach Ursus, Targówek, Ochota, Międzylesie i Służewiec.


Oprac. K.
4318