Unijne dotacje na Most Północny cofnięte?

Niedawno obiegły prasę centralną dwie sensacyjne wiadomości dotyczące budowy Mostu Północnego. Pierwsza mówiła o groźbie cofnięcia unijnej dotacji do tej inwestycji, ze względu na rzekome nieprawidłowości w procedurach przetargowych. Druga informacja mówiła o długo oczekiwanym transporcie przęsła nurtowego z Gdyni do Warszawy, a ściślej o tym, że już się on rozpoczął.

O obie sprawy zapytaliśmy Agatę Choińską, rzeczniczkę prasową Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. - Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, to określiłabym ją jako typową, jednodniową sensację dziennikarską. Istotnie powstało pewne zawirowanie, bowiem urzędnicy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, struktury funkcjonującej w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i pośredniczącej w uruchamianiu środków unijnych uznali, że bezprawnie skróciliśmy pierwszy etap procedury przetargowej, dotyczącej budowy mostu. Sprawa wymaga wyjaśnienia tej procedury. W pierwszym etapie firmy uczestniczące w przetargu składały wyłącznie dokumenty; chcieliśmy sprawdzić, czy istotnie mają zgodne z deklaracjami moce do wykonania tak wielkiego zadania, jakim jest budowa Mostu Północnego. W drugim etapie te same firmy składały już ściśle określoną ofertę cenową. Skróciliśmy, zgodnie z przysługującym nam prawem, jedynie pierwszy etap procedury przetargowej, co w najmniejszym stopniu nie wpłynęło na ograniczenie ilości podmiotów, które stanęły do przetargu.

Skróciliśmy ten etap o dziewięć dni, mieliśmy prawo skrócić go maksymalnie o dziesięć dni. Zwracam uwagę, że całość procedury była nadzorowana i starannie kontrolowana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, sprawa była więc po naszej stronie czysta i jednoznaczna. W decyzji o skróceniu procedury znalazło się oczywiście uzasadnienie. Centrum Unijnych Projektów Transportowych nie może więc zakwestionować naszego działania, ale oczywiście ma prawo kontrolować procedury. Zapewniam, że unijna dotacja do budowy Mostu Północnego nie jest zagrożona.

Jeśli chodzi o drugą kwestię, to przęsło nurtowe, a raczej trzy 63-metrowe fragmenty przęsła, nie płyną jeszcze do Warszawy. Są przygotowane do transportu, spoczywają na barkach w Gdyni i czekają na sprzyjające warunki pogodowe. Myślę, że transport nastąpi na przełomie marca i kwietnia, lub w pierwszych dwóch tygodniach kwietnia. W tym momencie problemu nie stanowi już spławność Wisły, ale tama we Włocławku - lód na Zalewie Włocławskim musi się całkowicie stopić. Trzy fragmenty przęsła nurtowego, które przypłyną do stolicy, ważą w sumie 700 ton. Będą płynęły na barkach dziesięć dni. Skalę gigantycznego przedsięwzięcia, jakim jest budowa Mostu Północnego, najlepiej obrazują liczby. Dla przypomnienia niektóre z nich. 795 metrów - to długość przeprawy mostowej. Konstrukcyjnie Most Północny to trzy zespolone ze sobą mosty - dla jezdni południowej, dla jezdni północnej i dla trasy tramwajowej z ciągiem rowerowo - pieszym, posadowione na palach o średnicy 1,5 metra. Spośród dziesięciu przęseł najdłuższe, nurtowe, będzie miało 160 metrów. Nad podporą nurtową konstrukcja mostu będzie się wznosić na wysokość 9 metrów. Po lewej stronie Wisły węzeł Pułkowa będzie się składał z 10 wiaduktów drogowych, kładki dla pieszych i 9 murów oporowych. Po prawej stronie Wisły węzeł Modlińska to 5 wiaduktów umieszczonych na palach i 9 murów oporowych. 15 wiaduktów to łączna długość ponad 1030 metrów, zaś ich rozpiętość waha się od 17 do 23 metrów.

Gdyby ustawić obok siebie wszystkie ściany oporowe, ciągnęłyby się na odcinku 2,5 km. Najniższa ściana oporowa ma 1,4 metra wysokości, najwyższa - 9,3 metra. Długość wszystkich chodników dla pieszych to 8,3 km, ścieżek rowerowych - 6,1 km, długość dwutorowej trasy tramwajowej - 4 km. Kanalizacja ogólnospławna, sanitarna i wodociągowa, towarzyszące budowie mostu, to 26,7 km rur. 8,2 km długości będą miały ekrany akustyczne, chroniące przed hałasem emitowanym przez pojazdy poruszające się po moście. Ciężar samej tylko stalowej konstrukcji mostu to 9,4 tys. ton. Do budowy wszystkich obiektów mostu zostanie użyte 120 tys. m sześciennych betonu, ok. 14 tys. ton stali zbrojeniowej i 10,4 tys. ton stali konstrukcyjnej. Zgodnie z zapowiedzią, aktualności z budowy Mostu Północnego już w kwietniu.


(egu)
5969