Moc podziękowań

W roku szkolnym 2010/2011 pracowali rzetelnie i twórczo; osiągnęli dobre wyniki i sukcesy. 21 czerwca spotkali się na uroczystości w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 przy ul. Bartniczej 2. Dyrektor Zespołu Szkół, Małgorzata Kober, życzyła pedagogom i uczniom wakacyjnego relaksu, nowych przyjaźni, soczystej trawy oraz muzyki i miłości. Życzenia wspaniałych wakacji przekazali także: przewodniczący Rady Dzielnicy Zbigniew Poczesny i burmistrz Grzegorz Zawistowski. Pierwszym upominkiem dla wszystkich był taneczno-wokalny występ grupy najmłodszych uczniów.

Jako pierwsi, dyplomy i nagrody otrzymali uczniowie szkół podstawowych, którzy uzyskali 40 pkt. na sprawdzianie po klasie VI, następnie uczniowie szkół gimnazjalnych za wyniki egzaminu po klasie III oraz 16 uczniów szkół ponadpodstawowych za wysoką średnią, uzyskaną w roku szkolnym 2010/2011.Wśród nagrodzonych byli laureaci Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego: Stanisław Leon Dachniewski z SP 52 i Urszula Jedynak z SP 114 oraz laureatka olimpiady biologicznej Karolina Kiembłowska z Gimnazjum nr 145 i Agata Rusztyn, laureatka ogólnopolskiego konkursu profilaktycznego "Uchronić siebie".

Podziękowania otrzymali opiekunowie laureatów: Barbara Łyjak z SP 114, Janina Gadzicka z SP 52, Leszek Wróblewski z Gimnazjum nr 145 i Anna Moczulska z gimnazjum nr 143 oraz nauczyciele, uczestniczący w 2 dzielnicowych konkursach: na scenariusz zajęć, poświęcony Grodzisku na Bródnie (Barbara Krupińska i Iwona Majchrowska z przedszkola nr 106, Anna Krasnodębska z SP 298 i Bogumiła Stefańska z Gimnazjum nr 143) i na program wychowawczy "Ad agendom nati", czyli "Stworzeni do działania" (Renata Dąbrowska, Anna Chmielewska i Agata Szuba z SP 277 oraz Wiesława Dziklińska i Jolanta Kowalczyk z ZS nr 34).

Doceniona została również aktywność w sferze pozaszkolnej: udział w I Rajdzie Pieszym po Targówku (I miejsce - CII LO, II - Gimnazjum nr 144, III - XIII LO), aktywność przewodniczącego Młodzieżowej Rady Targówka Jarosława Kubiaszczyka oraz wolontariusze, reprezentujący Targówek w XVIII edycji Konkursu "Ośmiu wspaniałych", a także szkolne kluby wolontariatu i ich opiekunowie.

"Rok 2010/2011 był kolejnym rokiem pracy na rzecz podnoszenia jakości i efektywności nauczania. Wszystkie szkoły w tym roku ciężko pracowały. I są efekty. Szkoły podstawowe podniosły swój wynik o 1,08 punktów w porównaniu do roku poprzedniego" - poinformowała Katarzyna Majdura, naczelnik Wydziału Oświaty. Osiągnięcia w tej dziedzinie nagrodzono czekami, które otrzymali: dyrektor SP 285 – za najlepszy wynik sprawdzianu po klasie VI (31,23), najwyższą poprawę wyników i najlepszą klasę – VIA (32) oraz dyrektor Gimnazjum nr 143 - za najwyższy w dzielnicy wynik egzaminu i najlepszą klasę IIIC (75,59).

Były także podziękowania dla 4 nauczycieli i 3 dyrektorów szkół podstawowych za zaangażowanie w działania ekologiczne na terenie dzielnicy oraz podziękowania za działalność w dziedzinie sportu. I miejsce w zawodach w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na terenie Targówka uzyskały, w swoich kategoriach: ex aequo SP 28 i SP 285, Gimnazjum nr 143 oraz XLVI Liceum Ogólnokształcące. Za wychowanie przez sport, aktywne przygotowywanie dzieci do zawodów, podziękowania otrzymało 27 nauczycieli.

"Osiągnięcia uczniów i szkół to zasługa także wybitnych nauczycieli, którzy uzyskali nagrodę prezydenta Warszawy" - po tej zapowiedzi Katarzyny Majdury listem i różą obdarowano nauczycielki: Elżbietę Maj z SP 275, Olimpię Gnatowską-Kobylińską z XIII LO i Kingę Jarocką z 46. LO. Za całokształt pracy zawodowej, nagrodę prezydenta Warszawy otrzymali dyrektorzy, którzy 31 sierpnia odchodzą na emeryturę: Elżbieta Korycińska - dyrektor Przedszkola nr 95, Maria Zygmunt - dyrektor Przedszkola nr 155 i Barbara Petrowicz - wicedyrektor SP 277.

Zgodnie ze szkolnym rytmem pracy, realizację programu imprezy urozmaicały przerwy; podczas pierwszej wystąpiła grupa najmłodszych uczniów; potem o klaskanie i machanie rękami, jako tło do wykonywanych piosenek poprosiły widownię 3 uczennice XLVI Liceum Ogólnokształcącego. Na koniec była niespodzianka - break dance w wykonaniu grupy Cojones Grandes. Power moves, footwork, frez, toprock, drep - te figury, przy muzycznym podkładzie, zaprezentowało 6 zawodników (17 - 25 lat), którzy od 5 lat ćwiczą w Jabłonnie. Jednym z nich jest Jakub Królikowski, tegoroczny maturzysta CII LO z ZS nr 41.


K.
6132