Jacy są mieszkańcy Pragi?

To pytanie towarzyszyło grupie studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy na początku roku przeprowadzili badanie sondażowe, mające na celu sprawdzenie, kim są i jak żyją mieszkańcy Pragi. Ankiety wypełniane przez mieszkańców dzielnicy miały też pomóc skonfrontować z rzeczywistością opinię, mówiącą o niebezpieczeństwie życia na Pradze. Grupą studentów, która przeprowadziła badanie, kierował socjolog, doktor Michał Wenzel. Reprezentatywna próba osób, które wzięły udział w sondażu, liczyła 191 osób.

Populację mieszkańców Pragi podzielono na dwie grupy: mieszkańców starej zabudowy (kamienic i bloków wybudowanych przed 1945 rokiem, podlegających na przykład komisji wyborczej przy Równej 2) i nowej (mieszkań wybudowanych po 1945 roku; podlegających na przykład komisji wyborczej przy Hetmańskiej 25).

Różyc i Skaryszak nie wszystkim znane

W ramach projektu zbadano między innymi, jak mocno mieszkańcy Pragi są zakorzenieni w swojej dzielnicy. Aby to sprawdzić, zapytano ich, czy znają – mogłoby się wydawać - kultowe miejsca w dzielnicy, takie jak Różyc czy Skaryszak. Jak pokazują wyniki, mieszkańcy starej, praskiej zabudowy znają te miejsca nieco lepiej. 89% osób mieszkających w blokach sprzed 1945 roku deklaruje, że wie, czym jest Różyc, przy 80% mieszkańców nowej zabudowy. Za to dużo mniej respondentów wiedziało, czym jest Rybacka: tylko jedna piąta (21,8%) mieszkańców nowej zabudowy i 37,8% prażan ze starych bloków deklaruje, że zna to miejsce. Która z typowo praskich nazw jest najlepiej znana mieszkańcom? To Wileniak. Jego znajomość deklaruje ponad 90% mieszkańców nowej zabudowy i 87% osób ze starszej części dzielnicy.

Zakupy na targowiskach wciąż popularne

Badacze pod lupę wzięli też praskie bazary i targowiska. Aż 62% mieszkańców Pragi deklaruje, że w ostatnim miesiącu przynajmniej raz robiło zakupy właśnie w takich miejscach. Co ciekawe, częściej zaglądanie do takich miejsc deklarują osoby, które nie mieszkają na Pradze od urodzenia. Największym powodzeniem wśród dostępnych na targowiskach produktów cieszą się warzywa i owoce. Kupowanie ich deklaruje 59% badanych.

Czy czujemy się bezpiecznie?

W ramach badania mieszkańców Pragi zapytano także o poczucie bezpieczeństwa. Badani odpowiadali między innymi na pytanie, które brzmiało "Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie po zmroku w swojej dzielnicy?". Jak pokazują wyniki, mniejszy strach towarzyszy mieszkańcom nowej zabudowy: 73% osób mieszkających w blokach powstałych po 1945 osób odpowiedziało, że czują się bezpiecznie. W przypadku starej zabudowy było to tylko 63%.

Mniej optymistyczne są dane dotyczące tego, jak często mieszkańcy Pragi byli świadkami wykroczeń lub przestępstw. Aż jedna czwarta (25,6%) mieszkańców starej zabudowy przyznaje, że padli ofiarą gróźb lub słownych zaczepek (w przypadku nowej zabudowy odsetek wynosi nieco ponad 9%). W przypadku obu typów zabudowy około 13% mieszkańców było świadkami napadu, za to niemal jedna trzecia (32%) widziała, jak tuż obok nich dochodzi do kradzieży.

W kafeterii kwestionariuszowych pytań, na które odpowiedzieli mieszkańcy Pragi, znalazły się także pytania dotyczące znajomości sąsiadów i ważnych osób (proboszcz, dzielnicowy) z okolicy miejsca zamieszkania oraz częstotliwości, z jaką w bloku respondentów interweniuje policja. Patrząc ogólnie na rozkłady częstości poszczególnych statystyk i wyniki badania można łatwo stwierdzić, że wiele popularnych poglądów dotyczących Pragi znajduje swoje odzwierciedlenie w liczbach: chodzi między innymi o popularność zakupów na targowiskach czy powszechność kradzieży.


Michał Dobrołowicz
5465