Popękane domy na Aluzyjnej

Aluzyjna doczekała się budowy kanalizacji, ale jej mieszkańcy nie są zadowoleni z inwestycji, a raczej okoliczności jej towarzyszących. Oto ich list.

Problem, który spadł nam, mieszkańcom Aluzyjnej (starej) na głowy, dotyczy "Budowy kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Aluzyjnej na odc. Sprawna - Modlińska DN 0-4/0-5 L ca 862 m". Nasze kłopoty zaczęły się od momentu rozpoczęcia pracy sprzętu ciężkiego, której efektem są popękane mury naszych domów, a także odpadające tynki. W dn. 01.07.2011 wysłaliśmy pismo do MPWiK, inwestora powyższych robót, z prośbą o rzetelną wycenę naszych strat. Mimo iż dawno upłynęło już ustawowych 30 dni na odpowiedź, do dnia dzisiejszego, tj. 18.09.2011, nie doczekaliśmy się jakiejkolwiek reakcji na problemy 11 osób, które podpisały się pod pismem. Zima nadchodzi, a my musimy jakoś przygotować się do niezbędnych napraw. Przeraża nas nie tylko nadejście zimy, ale też czekająca nas powtórka tańca walca do zagęszczania ziemi, spycharek, koparek, ciężarówek, ponieważ ktoś zapomniał (nie wiemy, czy w fazie planowania, czy wykonania) uwzględnić kratki i studzienki odprowadzające wody opadowe. Sumując wszystko - parę lat temu mówiono o ambitnych planach kanalizacji ulicy Aluzyjnej, jej utwardzeniu oraz chodnikach. Wykonano w kolejności - parę lat temu ułożono kostkę, teraz ją zerwano - robi się kanalizację - bez studzienek i kratek na wody opadowe. A kostka układana jest z przechyłem na stronę nieutwardzoną. Chcielibyśmy wiedzieć jak mamy rozumieć brak odpowiedzi od MPWiK?

Brak odpowiedzi od MPWiK nie oznacza braku działania tegoż. Marzena Wojewódzka z biura prasowego przedsiębiorstwa poinformowała nas, że pismo mieszkańców zostało przesłane do wykonawcy kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Aluzyjnej – wykonawca zapewnił, że wszystkie pęknięcia i uszkodzenia budynków będą starannie badane przez komisję z niezależnym rzeczoznawcą. Komisja zostanie powołana w najbliższym czasie. Od efektów prac komisji będzie zależało zabezpieczanie roszczeń osób, których budynki zostały zniszczone. MPWiK zaś, ze swej strony jeszcze w tym tygodniu skieruje pismo do zainteresowanych mieszkańców Aluzyjnej i informując ich o planowanych działaniach. Jeśli chodzi o kratki i wpusty odprowadzające wody opadowe, to nie wchodzą one w zakres prac prowadzonych przez nas. Bardzo proszę zwrócić się w tej sprawie do właściciela drogi. Prace w zakresie założonym w projekcie są już na zaawansowanym etapie wykonania. Kanalizacja ogólnospławna w Aluzyjnej jest gotowa w 70%, więc niedługo skończą się uciążliwości dla mieszkańców – zapewnia Marzena Wojewódzka. Do sprawy będziemy powracać.


(egu)
4334