Centrum Seniora

"Targówek staje się geriatryczny" - ta opinia ma uzasadnienie w statystyce: w ciągu 10 lat liczba mieszkańców w starszym wieku zwiększyła się o 4%. Z danych, dotyczących populacji, obsługiwanej przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bródno wynika, że udział pacjentów po 65. roku życia w 2002 r. wynosił 16,7%, według stanu na 30 czerwca 2011 r. - 20%. Ta tendencja widoczna jest na terenie całej Warszawy.

Rosnąca wielkość populacji ludzi starszych spowodowała m.in., że coraz więcej pacjentów z tej grupy wiekowej zaczęło się zgłaszać do przychodni zdrowia - do lekarza pierwszego kontaktu i do ambulatorium. Dały się zauważyć przypadki "choroby sierocej wieku starszego", przy której ludzie boją się przebywać sami w domu, potrzebują kontaktu z ludźmi, lubią pogadać o swoich kłopotach. Niektórzy zgłaszają się do przychodni, gdy bardziej niż leku potrzebują kontaktu osobistego, nawet dotykowego - z lekarzem.

W 2009 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli SZPZLO z Woli, Pragi Północ, Żoliborza i Bródna z dyrektorami ośrodków pomocy społecznej i przedstawicielami władz dzielnic w sprawie programu społeczno-zdrowotnego "Senior Plus". Celem programu jest przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych, głównie poprzez działania o charakterze medycznym i edukacyjnym.

Z wieloletniej obserwacji pacjentów ZOZ Bródno wynika, że ludzie starzy to osoby niezamożne, samotne, nieaktywne; czują się zepchnięte na margines życia społecznego. Dla nich 2 lata temu otwarto poradnię geriatryczną, zaczęło się wyszukiwanie kadry specjalistycznej. W "Kwartalniku Pacjenta" pojawił się "Kącik Seniora".

W ZOZ Bródno powstała inicjatywa utworzenia Centrum Seniora. "O Centrum Seniora walczymy od 10 lat, od czasu, gdy uzyskaliśmy informację o zmianach demograficznych na Targówku, gdy starsi pacjenci zaczęli zgłaszać się tak często, że niemal blokowali dostęp do lekarzy innym grupom wiekowym - mówi dyrektor SZPZLO Michał Kawecki. - Ponad połowa pacjentów, korzystających ze świadczeń ZOZ w naszych placówkach, kwalifikuje się do opieki w Centrum Seniora. Opieka taka powinna zapewnić ludziom tzw. trzeciego wieku zachowanie samodzielności i niezależności w sferze biologicznej, psychicznej, społecznej. Pacjenci w Centrum Seniora uzyskają bardziej efektywny (z punktu widzenia ich potrzeb, a także działalności ZOZ) dostęp do lekarzy, w szczególności do lekarza geriatry, innych specjalistów i całego zespołu z zakresu rehabilitacji leczniczej. Opieka medyczna nad ludźmi starszymi w Centrum Seniora poprawi dostępność do lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów w przychodniach, co automatycznie zwiększy dostępność do usług medycznych dla podstawowej grupy wiekowej 19 - 60-latków. Skróci to kolejki do lekarzy pierwszego kontaktu i innych lekarzy specjalistów."

ZOZ Bródno nie dysponuje powierzchnią, potrzebną do realizacji zadań Centrum Seniora. Szukając odpowiedniego obiektu brano pod uwagę budynek przy ul. Świdnickiej 6. O jego zakup zwrócono się do Urzędu m.st. Warszawy. Okazało się jednak, że koszty zakupu i remontu byłyby wyższe niż wybudowanie nowego budynku. Kolejna propozycja lokalizacji to teren ponad 1000 m2 za przychodnią przy ul. Łojewskiej 6. ZOZ Bródno przygotował Założenia medyczne do koncepcji architektonicznej "Centrum Seniora". W marcu br. Architektoniczna Pracownia Projektowa Galicki-Sypniewski przygotowała koncepcję architektoniczną Centrum Seniora przy Przychodni SZPZLO Warszawa Bródno.

Dyrektor Michał Kawecki przewiduje, że działania Centrum Seniora obejmą 750 osób, w skali roku - 9 tysięcy osób. Bieżące koszty funkcjonowania szacuje na 1 600 000 zł rocznie. Z tej kwoty ok. 60 - 70%, tj. 1 040 000 zł, powinno być sfinansowane przez NFZ. Pomysł zbudowania Centrum Seniora przedstawicielka dzielnicy Targówek zaprezentowała na konferencji podsumowującej projekt "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie."

Inicjatywę stworzenia Centrum Seniora przychylnie oceniło Biuro Polityki Zdrowotnej: "Budowa takiej jednostki wpłynęłaby niewątpliwie na rozszerzenie opieki zdrowotnej nad starszymi mieszkańcami m.st. Warszawy, jak również wpisuje się w założenia polityki społecznej m.st. Warszawy" - napisał w liście z 27 lipca b.r. Stanisław T. Kusak, z-ca dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej, dodając: "Niestety, z uwagi na ograniczone możliwości budżetu aktualnie nie jest możliwe sfinansowanie tej inwestycji przez Biuro Polityki Zdrowotnej, jak również oceniające koncepcję Biuro Polityki Społecznej".

Pomysłodawcy mogą liczyć na dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zamierzają też złożyć wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Może po przeczytaniu tej publikacji wsparcia udzielą lokalni partnerzy?

K.

6288