Styczniowy raport z TMP

Marzec - kwiecień, to przypuszczalny termin oddania do użytku Mostu Północnego. W styczniu będzie gromadzona dokumentacja inwestycji, która posłuży licznym odbiorom, bowiem trasa Mostu Północnego to 15 różnych obiektów m.in. jezdni, wiaduktów i estakad.

Most, a ściślej jego obie jezdnie - północna i południowa, znajdujące się na osobnych mostach - ma już za sobą próby obciążeniowe, które symulowały obciążenie konstrukcji w trakcie użytkowania. Podczas tego typu prób jest mierzony sposób i stopień ugięcia konstrukcji pod ciężarem. W przypadku mostów stosuje się z reguły wypełnione piaskiem auta ciężarowe. Most Północny był obciążany przez trzy kolejne dni. Pierwszy i drugi dzień przeznaczone były na próby statyczne, które polegały na obciążaniu przęsła nurtowego. Do pierwszej próby statycznej użyto 16 wypełnionych ciężarówek, które łącznie ważyły 512 ton. Drugiego dnia prób statycznych przęsło nurtowe zostało przygwożdżone ciężarem 28 ciężarówek, które ważyły 890 ton. Trzeci dzień prób obciążeniowych przebiegał pod znakiem prób dynamicznych - ciężarówki wjeżdżały na most i zjeżdżały z niego. Wynik testów jest pozytywny.

 

2613