Bezdomna przygarnięta

28 grudnia w NIZIO Gallery przy ul. Inżynierskiej 3 zagościła "Bezdomna Sztuka": obrazy, fotografie, srebrny tron - dzieła, powstałe w ramach projektu "Włącz kulturę". Zarys projektu opracowało Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" z myślą o bezdomnych artystach, twórcach - ludziach, którzy z różnych powodów nie znaleźli zrozumienia i wsparcia, a także warunków, by móc rozwijać i zaprezentować swój talent, może zdobyć odpowiednie wykształcenie, opanować warsztat i techniki.

W końcu października Urząd Miasta Warszawy zaakceptował projekt. Prezes Stowarzyszenia, Anna Machalica-Pułtorak zachęcała twórców, by mimo krótkiego czasu spróbowali pokazać to, co mają w głowach. 28 grudnia, wraz z kuratorem wystawy Pawłem Łyjakiem wyraziła podziękowanie za nieodpłatne udostępnienie Galerii. "To punkt zapalny; machina rusza!".

Goście z zainteresowaniem oglądali prace i dyskutowali z autorami.

Paweł Wolański, który rzeźbi, maluje i rysuje, zaprezentował serię fotografii małego formatu. Pytającym cierpliwie wyjaśniał, że cienie to jeden z elementów fotografii. Prace oprawił w ramki z jasnego drewna, by odbiór koncentrował się na zdjęciu.

Na srebrnym tronie Ewy Sokołowskiej władca nie zasiądzie, bo wypełniają i otaczają go srebrne kulki - zmieniająca się, wspinająca, rosnąca i przelewająca się struktura - ludzie.

Pokazane na wystawie prace bardzo podobały się Marcinowi Sobockiemu z Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta. Ocenił, że mają różny wydźwięk, niektóre są bardzo osobiste. Wyraził podziw, że w takim tempie zorganizowano logistykę projektu oraz nadzieję, że prace znajdą nabywców, bo są tego warte. Ta nadzieja spełniła się w przypadku jednego z obrazów Edyty Bystroń: tuż po otwarciu wystawy kupił go pan Sławek.

Oprócz wymienionych, zaprezentowali swe obrazy: Jacek Filipczak, Zdzisław Sławiński, Urszula Kałmyków, Lucyna Wrzosek, Marta Kisiel, Paweł Łyjak, Paweł Traczyński; komiksy o Powstaniu Warszawskim - Janek Kucharek. Wiosną dzieła z tej wystawy pokazane zostaną w "Aptece Sztuki".

Druga część spotkania z "Bezdomna sztuką" wypełniła twórczość poetycka, zaprezentowana przez autorów w kawiarni "Paryż Północy", także na Inżynierskiej 3 (zdjęcie obok).

Zbyszek Mysłowiecki, Marek Szewczyk, Jacek Krakowiak, Katarzyna Olewińska, Krystyna Karska, Zygmunt Biel - przywoływali w wierszach różne nastroje, przeżycia, skojarzenia. Zwieńczeniem tej części była poezja śpiewana przez dwie panie: Agę i Alicję. Ucztę dla podniebienia przygotował zespół wolontariuszy pod kierunkiem Michała Godlewskiego. Projekt "Włącz kulturę" realizowany jest ze środków Urzędu m.st. Warszawy.

K.

4127